Nord

Vedtekter

Vedtekter

Vedlagt til høgre ligger klubbens vedtekter som blei oppdatert og vedtatt på årsmøte 23.02.2016

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products