Oppegård IL

Leder og nestleder

Leder og nestleder

Generelt om rollen som styreleder

  • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av sportslig plan og strategi
  • Ansvarlig for kvalitetsklubb
  • Ansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIV
  • Fotballgruppas pressekontakt

Styreleder fotballgruppa

  • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene
  • Sammen med økonomiansvarlig utarbeide budsjetter og sørge for ansvarlig drift av fotbalgruppen i hht de vedtatte budsjettene
  • Følge opp daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner
  • Delta i hovedlagets styremøter og arbeidsutvalg
  • Møterett i sportslig utvalg

Nestleder fotballgruppa

  • Stedfortreder for leder

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift