Oppegård IL

Klubbdommeransvarlig (barnefotball 6-12 år)

Klubbdommeransvarlig (barnefotball 6-12 år)

 

Generelt om rollen

·         Overordnet ansvar for at klubben har tilgang til Klubbdommere til aktiviteter i barnefotballen (6-12 år)
·         Rollen kan gjerne deles på flere, f.eks. en ansvarlig for organisering av dommere til seriekamper, og en ansvarlig for organisering av dommere til cuper/arrangementer. 
 

Ansvar

·         Ansvarlig for rekruttering av nye dommere inn i klubb
·         Ansvarlig for at Klubbdommere i klubben får den opplæring og oppfølging som kreves for å utføre oppgaven
·         Ansvarlig for at alle kamper (serie og cuper) i barnefotballen har oppsatt dommer
·         Bidra til at klubbens spillere, trenere, lagledere og foresatte har den nødvendige respekt for Klubbdommerens rolle.        

 

Oppgaver

·         Arrangere Klubbdommer-kurs to ganger pr. år i samarbeid med dommeransvarlig for Rekrutt- og Kretsdommere
·         Lage kampoppsett for hver enkelt Klubbdommer
·         Vedlikeholde banedagboka med informasjon om hvem som dømmer de enkelte kampene
·         Følge opp hver enkelt dommer jevnlig med tanke på oppmøte til kampene
·         Lage rutiner for oppfølging av dommere via lagledere og trenere
·         Bistå arrangementsstyrene med rekruttering og organisering av Klubbdommere til klubbens cuper/turneringer
·         Utbetale lønn til Klubbdommere

 

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med:

·         Administrativ leder
·         Fair Play ansvarlig
·         Dommeransvarlig Rekrutt- og Kretsdommere
·         Arrangementsansvarlig
·         Lagledere og trenere

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift