Lillehammer KFK

Spillersamtaler

Spillersamtaler

Spillersamtaler

Skjema for Spillersamtale ligger i Dokumenter Sport

 

Alle Spillere fom J12 skal tilbys egen spillersamtale. Spillersamtale er frivillig å delta på.

Målet med en spillersamtale er at både spiller og trener sammen skal kunne beskrive utviklingstiltak på kort og lang sikt, samt at spilleren skal få mulighet il å si sin mening om trening- og kamp-opplevelse i LKFK.

LKFK benytter samme samtalemal for alle spillere. Denne bør spilleren få utlevert/tilsendt hjem i god tid før spillersamtalen. (Se vedlegg)

Kopi av spillersamtaler for spillere som deltar på krets-, sone- og hospiteringer skal sendes til Spillerutvikler

Lillehammer Kvinnefotballklubb - stiftet 2.11.1987
Besøksadresse: Klubbhuset på Stampesletta 
Postnr/Sted: 2603 Lillehammer 
Epostadresse: d
agligleder@lkfk.no
Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider sendes til mona.sobye.tollefsrud@ikomm.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift