Lillehammer KFK

Hospitering

Hospitering

Hospitering

Kontrakt og Evaluering for hospitering ligger i Dokumenter Sport

Hospitering er et viktig virkemiddel i klubbens spillerutvikling og gjelder spillere fra 12 år. Det skal ikke foregå hospitering i aldersgruppen 6-11 år. I spesielle tilfeller kan dette fravikes.

De beste spillere som har innehar fotballferdigheter som er over sitt eget årstrinn skal tilbys hospitering. En hospiteringsspiller skal kunne markere seg godt, både teknisk, taktisk og mentalt, på trinnet over.

 

Kriterier for deltakelse Hospitering:

 • Ønsker å trene mer

 • Innehar fotballferdigheter som er jevnt over sitt eget årstrinn

 • Har topp treningsoppmøte og trener på egenhånd

 • Er “tilstede” og konsentrert på treninger. Lever seg inn i aktiviteten og gjør alt for å vinne sin duell

 • Tester egne grenser. Prøver på det en ikke klarte i går, utfordrer den beste på laget og tar det ekstra draget

 • Er nysgjerrig og reflektert. Tenker igjennom “hva var det jeg gjorde bra, og hvorfor?”, “Hva kunne jeg gjort bedre?”. Innhenter aktivkt kunnskap og lytter til råd og veiledning fra trenere og medspillere

Retningslinjer for Hospitering:

 • Tilbudet kan gjelde både trening og kamp

 • Spiller tilhører sin egen årsklasse

 • Spiller melder forfall til hosp.trener

 • Gjelder dette mange spillere, må hovedtrener lage en rulleringsliste

 • Tilbudet bør ikke overstige 2 spillere om gangen

 • Majoriteten av treninger bør være på hosp. lag

Rutine for Hospitering:

(A) = Hovedtrener til spiller (eget lag)

(B) = Hospiterende Hovedtrener (hospiterende lag)

(C) = Spillerutvikler

 
 • Hospitering initieres av (A)

 • (A) kontakter (B) og evt (C), som finner treningsøkt(er) som passer best

 • (A) avklarer med spiller og foresatte om hospiteringen. Spilleren har siste ordet i dette

 • Hospiteringen evalueres kontinuerlig i trenerforum med agenda:

  • Takler spilleren nivået

  • Glir spilleren inn i det sosiale miljøet

  • Hvordan er treningsbelastning totalt sett

  • Skal hospitering fortsette i ny periode evt avsluttes

  • Skal spiller flyttes opp på permanent basis

 • Hospiteringskontrakt skal skrives i hvert tilfelle sammen med spiller, og skal være tydelig for alle parter hva angår:

  • Varighet

  • Hyppighet

  • Trening og/eller kamp

  • Mål for perioden

 • Kopi av avtale skal leveres Spillerutvikler

 • Etter endt hospiteringsperiode skal denne i hvert tilfelle evalueres sammen med spiller

 • Kopi av evaluerings skjema skal leveres Spillerutvikler

 
 

Lillehammer Kvinnefotballklubb - stiftet 2.11.1987
Besøksadresse: Klubbhuset på Stampesletta 
Postnr/Sted: 2603 Lillehammer 
Epostadresse: d
agligleder@lkfk.no
Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider sendes til mona.sobye.tollefsrud@ikomm.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift