Vigra IL

Marine Harvest Cup 2017

Marine Harvest Cup 2017

Vigra IL har igjen gleden av å kunne invitere til Marine Harvest cup 2017 på Rota KGB / Vigrahallen lørdag 27.05.17 og søndag  28.05.17. 


Også i år støttes vår årlige cup av Marine Harvest. Det betyr bl.a. mye bra grillet laks på menyen. I tillegg til fotballkamper vil vi i år også forsøke å få til et nytt Tare-løp, og Giske hestesportsklubb stiller med hester for de som ønsker seg en ridetur på lørdagen.

En god cup kjennetegnes av at både barn og voksne trives. Vigra IL legger sin flid i god kampavvikling, med kort tid mellom kampene og velkvalifiserte dommere. I tillegg er banene større og spilletiden lengre enn på de fleste andre cuper. Alle lag garanteres min. 3 kamper.

Mellom fotball kampene, Tare-løpet og hesteridningen tilbyr vi tombola, kiosk/grillmat/frukt, konkurranser m.m.

På lørdagen spilles det 5er fotball, mens 7er kampene avvikles på søndagen. For 13 års kullet blir det sluttspill på søndagen, men innledende kamper i Vigrahallen på lørdagen.

Antatt start på Tareløpet er ca. kl. 13.00 på lørdagen med påmelding på stadion i forkant av løpet.


Følgende klasser inviteres til å delta:
G7/J7 (2010 årskullet): 5er fotball 3 kamper à 2*12 min
G8/J8 (2009 årskullet): 5er fotball 3 kamper à 2*12 min
G9/J9 (2008 årskullet): 5er fotball 3 kamper à 2*15 min
G10/J10 (2007 årskullet): 5er fotball 3 kamper à 2*15 min
G11/J11 (2006årskullet): 7er fotball 3 kamper à 2*20 min
G12/J12 (2005 årskullet): 7er fotball 3 kamper à 2*20 min
J13 (2004 årskullet): 7er fotball Innledende kamper 1*25 min - Kvartfinale/semifinale 1*25 min - Bronsefinale/finale: 2* 20 min
 

Påmeldingsinformasjon:
Adresse: Vigra IL, Postboks 81, 6059 VIGRA

E‐post: vigracup@vigrail.no 
(påmelding gjøres ved å sende mail og angi lagets navn/klasse, kontaktperson, og mob.nr)

Hjemmeside: www.vigrail.no

Påmeldingsfrist: 04.05.2017

Bankkonto: 3904.23.00091
(deltakeravgiften betales  innen 11.mai, og merkes lagets navn/klasse)

Pris pr. lag Kr. 700,‐ (5er fotball) og Kr. 800,‐ (7er fotball)

Kontaktperson: Jan Petter Meberg, tlf. 916 68 010

 

Turneringsbestemmelser – Marine Harvest Cup
Fotball er følelser og innsats, og det skal være rettferdig. Vi ønsker en Fairplayturnering og ber alle gjester sette seg inn i turneringsbestemmelsene for cupen.

1 - Ved deltakelsen i Marine Harvest Cup forplikter klubbene seg til å følge de regler, retningslinjer og pålegg som til enhver tid er gjeldende.

2 - Marine Harvest Cup arrangeres etter NFFs fotballregler. De lag som ønsker å benytte overårige spillere under Marine Harvest Cup må medbringe godkjennelse fra krets på at de overårige spillere tilfredsstiller NFF’s krav, og vise denne når lagene møter for registrering. Lagene plikter også å informere dommer og motstanderlag om dette i forkant av alle kamper de spiller.

3 - Deltakende lag skal ha levert inn spillelister inneholdende draktnummer og navn i sekretariatet før første kamp. 

4 - Vigra IL vil på best mulig måte legge forholdene til rette for gjennomføring av Marine Harvest Cup, ved å:
• skape en sportslig og sosial ramme rundt turneringen slik at små og store trives.
• utarbeide og følge opp turneringsbestemmelser.
• utarbeide et komprimert kampoppsett
• oppnevne godt kvalifiserte dommere 
• yte god resultatservice for 13 års klassen. For de andre klassene vil ikke resultat bli publisert 

5 - Spillearenaene i Marine Harvest Cup kan være av naturgress eller kunstgress. Det er en forutsetning at lagene medbringer fotballsko som er dekkende for begge typer spillerunderlag

6 - Lagene forplikter seg til å være på plass på kampstedet i henhold til kampoppsett min. 5 min før kampstart. Før kampene så stiller begge lag opp og hilser på motstanderlaget

7 - Lagene er ansvarlige for sine medlemmers, spilleres, lederes og supporteres adferd.

8 - Kampene skal arrangeres i henhold til prinsippene i ”FairPlay” slik som definert i vedlagt Fairplay oversikt.

9 - Kamporganisering
• I klassene 7 år tom 12 år spilles det gruppespill der ingen vinnere kåres.
• I klassene 13 år blir det innledende gruppespill. Gruppevinnerne går videre til sluttspill. Rekkefølgene i hver pulje avgjøres ved 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap. Ved poenglikhet går det lag med best målforskjell videre. Hvis fortsatt likhet, teller innbyrdes oppgjør. Ved fortsatt likhet telles flest scorede mål og evt loddtrekning hvis fortsatt likt. Ved uavgjort i sluttspill spilles inntil 2 x 5 min ekstraomganger. Laget som først scorer er vinner (sudden death). Straffespark konkurranse dersom fortsatt likhet. Straffespark konkurransen gjennomføres ved at det tas ett straffe av hvert lag inntil det kåres en vinner.

10 - Premiering
• Alle spillere i alle klasser vil få en deltakerpremie etter at siste kamp er gjennomført.
• I 13 års klassen vil finalelagene bli tildelt en lagpremie

11 - Følgende spilletider er gjeldende for Marine Harvest Cup:
• 5er kamper for 7 ‐ 8 åringer ‐  2 * 12 min (1 min pause)
• 5er kamper for 9 ‐ 10 åringer ‐ 2 * 15 min (1 min pause)
• 7er kamper for 11 – 13 åringer ‐ 2 * 20 min (5 min pause)

12 - Advarsler/Utvisninger:
• Advarsel/Gult kort
Når en spiller er tildelt 2 advarsler i Marine Harvest Cup, skal spilleren automatisk stå over neste kamp med mindre det foreligger annen underretning fra Sekretariatet. Deretter sones 1 kamp for hver advarsel, dersom ingen annen underretning fra Sekretariatet foreligger.

• Utvisning/Rødt kort
Spiller som blir utvist, er utelukket fra neste kamp med mindre annen underretning foreligger fra Sekretariatet.

13 - Protester 
Sekretariatet fungerer som jury i tilfelle protester. Protest må leveres juryen senest 15 min. etter kampslutt. Juryens dom er endelig og kan ikke appelleres. 

 

Fairplay

1 - Definisjon av FairPlay
Ønsket om å spille en kamp på en fair måte og behandle motstandere på sportslig vis og med respekt er en av de fineste elementer som kan finnes i all sport og faktisk er det sport som er opphavet til det nå så anerkjente og brukte uttrykket og konseptet om Fair Play. Det er fortsatt en like viktig ingrediens av vår sport i dag som den noen gang har vært, og de fleste tilskuere vil være enige i at kun en fair kamp kan være underholdende. Konseptet Fair Play kan brytes ned til følgende elementer og som gjelder like mye for spillere som for andre personer involvert i kampen:
• Spillereglene, reglement og instrukser for Marine Harvest Cup må respekteres.
• Enhver anstrengelse må gjøres for å oppføre seg sportslig overfor motstandere, dommere og andre personer som er involvert i kampen, slik som publikum og representanter for andre klubber.
• Alle andre involverte i kamper må påvirkes til å oppføre seg som nevnt ovenfor før, under og etter kamper, uavhengig av kampens resultat og avgjørelser tatt av dommere og assistentdommere.

2 - Vurdering av Fair Play
Opptreden i overensstemmelse med ideen om Fair Play er avgjørende for på en suksessfull måte å kunne fremme, utvikle og oppnå involvering i idrett. Formålet med tiltak til fordel for Fair Play er å oppnå en sportslig holdning og atferd hos spillere, ledere, trenere, andre klubbinvolverte og tilskuere for derved å øke nytelsen og gleden, for alle involverte i kampen.

3 - Positivt spill
Formålet med dette punktet er å belønne positivt spill som er attraktivt for publikum. I vurderingen av positivt spill bør følgende kriterier tas hensyn til:

Positive aspekter:
• offensiv framfor defensiv taktikk
• hurtighet/tempo i kampen
• bestreb effektiv spilletid, f.eks. å få ballen hurtig i spill, selv om laget leder kampen fortsatt streben etter å score mål, selv om ønsket resultat allerede er oppnådd

Negative aspekter:
• forsøk på å sette ned tempo i kampen
• uthaling av tid
• taktikk basert på uærlig spill filming, overdrivelser etc.

4 - Respekt/oppførsel overfor motstander
Spillerne er forventet å respektere spillereglene, lover og kampreglement, motstandere etc. De skal påvirke at medspiller og alle andre involverte i laget også etterlever intensjonen Fair Play.

5 - Respekt/oppførsel overfor dommer
Det er forventet at spillerne skal respektere dommerne (inkludert assistentdommere) i den rollen de har, så vel som for avgjørelsene de tar.

6 - Ledere/treneres oppførsel
Lagenes ledere, inkludert trenere, er forventet å legge alt til rette for utvikling av det sportslige, tekniske, taktiske og holdninger for sitt lag gjennom alle tillatte midler. Det er også forventet at de instruerer sine spillere til å oppføre seg på en måte som er i samsvar med prinsippene i Fair Play.

7 - Publikumsopptreden
Publikum er å betrakte som en viktig og ”levende” del av en kamp. Tilhengernes støtte, kan medvirke til et lags suksess. Det er ikke forventet at publikum skal være stille under kampen. Oppmuntring av lagene ved roping, sang etc. kan ha en positiv innvirkning på atmosfæren i overensstemmelse med Fair Play. Det er imidlertid forventet at publikum respekterer motstanderne og dommerne. De bør verdsette motstandernes prestasjoner, selv om de skulle framstå som vinnere. De må på ingen måte true eller skremme motstandere, dommere eller motstandernes supportere.

Marine Harvest Cup ønsker alle deltakere, trenere og lagledere lykke til!


 

HOVEDSPONSOR

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift