Oppegård IL

Årshjul for økonomi

Årshjul for økonomi

Under utarbeidelse.

Årshjul for økonomistyringen i klubben:

A=ansvarlig B=Beslutte U=Utfører I=Informeres A=Arbeidsområder Styret

Styre

leder

Nest

leder

Økonomi

ansvarlig

Sekre

tær

Revisor

Valg

komite

Adm

Trener

koordinator

Foreldre Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug

Sep

Okt Nov Des
Årsmøte:                                            
Fastsette dato for årsmøte B                                          
Valgkomiteen starter sitt arbeid B A                                        
-Innkalle AB                                          
-Skrive beretning   A                                        
-Utarbeide budsjett AB                                          
-Ferdigstille regnskap m/revisorberetning AB                                          
-Lage handlingsplan AB U                                        
-offentliggjøre sakspapirer inkl. valgkomiteens innstilling A                                          
Styremøter:                                            
Møteplan B A                                        
Innkalle til styremøter   A                                        
Ferdigstille protokoll B A                                        
Fellesmøte gammelt og nytt styre - klubbens styrearbeid i praksis (kurs OIK) B A                                        
Arbeidsoppgaver:                                            
Brønnøysundregisteret   A                                        
Prokura banken B A                                        
Underslagsforsikring   A                                        
Søknad treningstid/arrangementer   A                                        
Idrettsregistreringen A A                                        
Søknad lokale aktivitetsmidler (LAM) A A                                        
Søknadsfrist momskompensasjon A                                          
Spillemidler utstyr A                                          
Sende ut medlemskontigent                                            

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift