Oppegård IL

Cupansvarlig

Cupansvarlig

Generelt om rollen:

 • Overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring for cuper i regi av Oppegård IL Fotball.


Ansvar:

 • Utarbeide en årlig aktivitetsplan for eget område. Rollens aktivitetsplan vil i praksis være definert gjennom de enkelte arrangementenes aktivitetsplaner. 
 • Rekruttering og etablering av cupstyre til hvert arrangement.
 • Løpende oppfølging og kvalitetssikring av cupstyrenes arbeid.
 • Sikre kompetanseoverføring mellom årgangene. 
 • Generell utvikling av cupene.
 • Rapportere til styret i OI Fotball om utviklingen i de ulike cupstyrene.


Oppgaver:

 • Rekruttere medlemmer til de enkelte cupstyrene i samarbeid med lagledere i de aktuelle årgangene.
 • Innkalle til, forberede og gjennomføre oppstartsmøter og statusmøter i henhold til det enkelte arrangementenes aktivitetsplaner.
 • Koordinere behovet for samarbeid mellom rolleansvarlige i styret og de aktuelle gruppene.
 • Være kontaktperson for eventuelle uttalelser til media før, under og etter arrangementet.
 • Være til stede ved oppstart av arrangementene og deretter etter behov.
 • Evaluering og etterarbeid i samarbeid med hele cupstyret.
 • Sikre at den overordnede aktivitetsplanen og annen dokumentasjon knyttet til arrangementet oppdateres og lagres for bruk i neste utgave av arrangementet.
   

Hvem samarbeider cupansvarlig mest med:

 • Cupstyremedlemmer fra årgangene
 • Administrativ leder
 • Markedsansvarlig
 • Økonomiansvarlig
 • Informasjonsansvarlig


Årshjul for Cupansvarlig:

 Tidspunkt

 Aktivitet

 Januar

Gjennomføre oppstartsmøte for årets 3v3-cup

Januar

Rekruttere medlemmer til årets BC, samt sette dato for årets oppstartsmøte

Februar

Gjennomføre oppstartsmøte for årets Bilia-cup

Februar

Gruppestyremøter 3v3-cup

Mars

Gruppestyremøter Bilia-cup

Mars

Gruppestyremøter 3v3-cup

April

Gruppestyremøter Bilia-cup

April

Gruppestyremøter 3v3-cup

Mai

Gjennomføring 3v3-cup

Juni

Gruppestyremøter Bilia-cup

August

Gruppestyremøter Bilia-cup

September

Siste forberedelser Bilia-cup

Oktober

Gjennomføring Bilia-cup

November

Rekruttere medlemmer til neste års 3v3-cup

Desember

Avtale dato for oppstartsmøte 3v3-cup med neste års styre

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift