Oppegård IL

Kvalitetsklubbansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

Hva er kvalitetsklubb

NFF Kvalitetsklubb er klubbutvikling satt i system der klubben setter i gang og leder prosesser for å innfri et sett av kriterier innenfor områdene Aktivitet, Organisasjon, Kompetanse og Samfunns- og verdiarbeid.

Kriteriesettet bygger på gode eksempler fra breddeklubber i Norge og på bred erfaring om klubbutvikling nasjonalt og internasjonalt. Å bli anerkjent som kvalitetsklubb i NFF innebærer en anerkjennelse av god kvalitet i klubben og bygger på «klubben som sjef» filosofien.

Generelt om rollen kvalitetsklubbansvarlig:

 • Ansvarlig for planlegging og følge opp aktiviteter knyttet til Norges fotballforbunds krav til kvalitetsklubb.
 • Kjenne til NFFs krav til kvalitetsklubb. 
 • Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben.


Ansvar:

 • Implementere kravene til kvalitetsklubb ut i praksis og kvalitetssikre arbeidet
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeids bevisst med verdig - og utviklingsarbeidet.


Oppgaver:

 • Sørge for at fotballgruppas rutiner og aktiviteter er dokumentert og er lett tilgjengelig for medlemmene 
 • Planlegge og sikre fremdrift i handlingsplaner som tilfredsstiller krav til kvalitetsklubb
 • Være bindeledd melom fotballgruppa og hovedlaget mht arbeidet med kvalitetsklubb
 • Være kontaktperson mot kretsen

 

Kompetansekrav:

 • Personlig egenhet.
 • Gjerne erfaring med prosjektarbeid og drive interne prosesser
 • Være villig til å gjennomføre lederkurs i kretsens regi.

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift