Oppegård IL

Utstyrsansvarlig

Utstyrsansvarlig

Generelt om rollen:

 • Overordnet ansvar for bestilling/utlevering av utstyr til lagene gjennom året. Dette inkluderer baller, vester, kjegler, hatter.  
 • Ansvar for Fotballgruppas klubbkolleksjon, og bestilling av drakter m/trykk
 • Ansvar for bestilling av utstyr til Putteskole, baller til idretts- og fotballskole og OI-cuper


Ansvar:

 • Ansvarlig for at avtale med gjeldende leverandør overholdes, oversikt over kickback.
 • Booke lokaler til klubbkvelder 2 ganger årlig, skaffe medhjelpere (ca 3-4)
 • Bestille annonser til kolleksjonsarrangementer (OI TV, Facebook, Nyhetsbrev, OI-avis)
 • Ha oppdatert materialplan tilgjengelig for lagene på nett
 • Ansvar for å holde orden i materialrom
 • Ansvar for vedlikehold av klubbens fellesmateriell (vinterballer/kjegler/hatter)

 

Oppgaver:

 • Koordinering og utdeling av materiell til klubbens lag
 • Bestille hos leverandør, avtale levering
 • Holde oversikt over utdelt materiell/klubbens beholdning iflg materialplan.
 • Avtale med lagene mottak av brukt materiell som skal erstattes og viderefordeles
 • Arrangere klubbkvelder 2 ggr i året, med salg småvarer samt ta opp bestilling/bestille klubbkolleksjon, og organisere utdeling i etterkant
 • Arrangere fellesdugnad i garasje/fellesområde fotball

 

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med:

 • Utstyrsleverandør
 • Lagledere, trenere og utstyrsansvarlige i lagene
 • Administrativ leder
 • Fotballstyret m/roller (profil, anlegg)


Årshjul for utstyrsansvarlig: 

 Tidspunkt

 Aktivitet

 1.januar

Fastsette konkrete datoer for årets årshjul

 15.januar

Fastsette dato for klubbkolleksjonskveld

 15.januar

Oppdatering av info om utstyr på klubbens nettsider

 1.februar

Sende ut info ut til alle lags utstyrsansvarlig vedrørende komplementering av utstyr og drakter, varsle om dato for klubbkolleksjonskveld, varsle dato for ressursmøte, oppdatere/endringer utstyrsansvarlige i lagene. Info om at alle klubbens lag skal ha et førstehjelpsskrin tilgjengelig på trening og kamp. 

 1.februar

Starte opp markedsføring av klubbkolleksjonskveld

 15.februar

Bestille utstyr i henhold til lagenes tilbakemeldinger

 1.mars

Bestille utstyr til Putteskolen

 15.mars

Klubbkolleksjonskveld hos Follo Sport

 15.mars

Delta på ressursmøte for ansvarlige Fair Play, utstyr og økonomi i lagene

 1.april

Fellesdugnad/opprydding i garasjen ØGK

 20.april

Delta på ressursmøte Putteskolen
 15.august Ny info/påminnelse om at alle lag skal ha førstehjelpsskrin tilgjengelig på trening og kamp

 1.november

Utsendelse av reminder om levering av drakter for spillere som har sluttet

 1.november

Gjennomgang av vinterutstyr/bestilling

 1.desember

Følge opp kickback inneværende sesong fra utstyrsleverandør

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift