Oppegård IL

Markedsansvarlig

Markedsansvarlig

Generelt om rollen:

 • Overordnet ansvar for å skaffe nye sponsorer
 • Deltakelse i sponsorutvalg i regi av klubben
 • Kontakt med sponsorer og oppfølging av disse


Ansvar:

 • Følge opp at skilter og andre avtalte annonseringer blir ivaretatt i henhold med kontraktene med sponsorene
 • Iverksette aktiviteter som generer sponsormidler til fotballgruppa
 • Være en støttefunksjon for markedsansvarlig for Bilia Cup og 3v3 Cup
 • Ivareta fotballgruppas interesser for sponsorinntekter på hovedlagsnivå


Oppgaver:

 • Ha statusmøter med sponsorer
 • Følge opp inngåtte avtaler og fakturere sponsorene i henhold til inngåtte avtaler
 • Inngå nye sponsoravtaler for fotballgruppa
 • Forsøke å skaffe arrangementssponsorer
   

Årshjul for markedsansvarlig:

 Tidspunkt

 Aktivitet

 Hele året

Skaffe nye sponsorer
 1.kvartal

Støttefunksjon 3v3 cup

 1.mai

Oppfølging av eksisterende sponsorer

 1.mai

Salg av fotballskolenavn uke 32/breddefotballskole

 3.kvartal

Støttefunksjon Bilia Cup

 1.november

Gjennomgang av alle kontrakter og avtaler

 1.november

Oppfølging av eksisterende sponsorer

 1.desember

Fakturering av skiltsponsorer

 1.desember

Evaluering av sesongen

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift