Oppegård IL

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig

Denne nettsiden er under utarbeidelse. Det kan forekomme feil i teksten.

Generelt om rollen

 • Ansvarlig for å utarbeide realistiske budsjett etter forsiktighetsprinsipp.

 • Den økonomiansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.

 • Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben.

  Ansvar

 • Lede og koordinere økonomiarbeidet.

 • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i samsvar med styre- og årsmøtevedtak.

 • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.

 • Følge opp regnskapsfører.

 • Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger.

 • Sikre klubben stabile inntektskilder i samarbeid med markedsansvarlig og arrangementsansvarlige.

Oppgaver
Økonomiansvarlig skal være bindeledd mellom regnskapsfører og styret. Ved behov skal økonomiansvarlig også bistå administrasjonen ved oppfølging av økonomirutiner og håndtering av regnskapssystem. Økonomiansvarlig skal:

 • Utarbeide budsjett

 • Ferdigstille regnskap med revisorberetning

 • Søke momskompensasjon

 • Søke om spillemidler til utstyr

 • Samarbeide med administrasjonen om å sende ut og følge opp medlemskontigenter

 • Samarbeide med administrasjonen om å sende ut og følge opp treningskontigenter

 • Følge opp lønns – og trekkoppgaver

 • Støtte arrangementer ved økonomiske problemstillinger

 • Delta i økonomiutvalg f.eks ved anskaffelse av nytt regnskapssystem

  Interne kommunikasjonskanaler    

 • Informere på foreldremøter om bruk av lagkasser, medlems-og treningskontigenter samt andre økonomiske forhold
 • Sørge for at relevant informasjon om økonomi ligger ute på fotballgruppas hjemmesider «Oppegård IL Fotballgruppa»

Hvem samarbeider oppstartsansvarlig mest med:

•    Administrasjonen og regnskapsfører

Kompetansekrav 

•    Personlig egenhet, erfaring og kunnskap om økonomi og regnskap. Må også være villig til å ta lederkurs i kretsens regi.

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift