Oppegård IL

Oppstartsansvarlig

Oppstartsansvarlig

Generelt om rollen:

 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av putteskolen (fotball for 5-6 åringene)
 • Den oppstartsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.
 • Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben.


Ansvar:

 • Være putteskolen sin kontaktperson inn mot klubben 
 • Bistå trenere ved spørsmål og planlegging av første trening
 • Bistå lagleder til å bli trygge i rollen.
 • Å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan i samarbeid med administrasjonen. 


Oppgaver:

 • Være bindeledd mellom lagleder, trener, foreldre og klubben, primært gjennom kommunikasjon pr. e-post.
 • Rekruttere spillere, trenere og lagledere til Putteskolen
 • Arrangere informasjonsmøte før oppstart av putteskolen i  mai.
 • I samarbeid med administrasjonen arrangere barnefotballkveld.
 • Være med på oppstart av første trening.
 • Arrangere foreldremøte på høsten i september/oktober, sammen med lagledere. Informasjon om klubben (verdier, mål, retningslinjer, diverse om organiseringen av klubben og foreldrevettregler), Putteskolen og de ulike rollene et lag trenger.
 • Delta i sportslig utvalg for å ivareta putteskolens interesser


Interne kommunikasjonskanaler:

 • Informere godt på Putteskolens foreldremøter om de ulike rollene i laget
 • Skrive artikler til OI-avisen, Oppegårdavvisa og fotballgruppas nettside om Putteskolen
 • Legge ut informasjon om Putteskolen på Facebooksiden: «Oppegård IL Fotballgruppa»


Hvem samarbeider oppstartsansvarlig mest med:

 • Lagledere / Trenere
 • Administrasjonen


Kompetansekrav:

 • Personlig egenhet, pedagogisk kompetanse og være villig til å ta trenerkurs og lederkurs


Rekrutteringen til Putteskolen gjøres slik:

 • Informasjonsmøte for foreldre til å informere om Oppegård idrettslag, fotballklubb og Putteskolen (Se egen PowerPoint)
 • Informasjon på klubbens nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier, i Oppegård Avis, i OI-avisen og på på tv-skjerm på Meny (lokalbutikken), flyers ved butikkene og oppslagstavler 
 • Kommunen tillater ikke å reklamere i barnehagene, på skoler og SFO.

Mange trenere og støtteapparat bestemmes allerede på informasjonsmøtet i april. Det blir informert godt om hva det vil si å være trenere / i støtteapparatet på dette møtet før foreldrene melder sin interesse. Flere trenere kommer til ettersom treningen kommer i gang og de ser at dette er ufarlig og gøy å være en del av. Noen foreldre blir også hentet inn av andre trenere.


Årshjul for Oppstartsansvarlig:

 Tidspunkt

 Aktivitet

 1.januar

Fastsette konkrete datoer for årets årshjul

 15.januar

Forberedelser til markedsføring og åpning av påmelding

 1.februar

Åpne påmelding og starte markedsføring

 1.mars

Bestillie utstyr til oppstart

 23.mars

Informasjonsmøte for foresatte

Første uka i april

Barnefotballkvelden for trenere og lagledere

 20.april

Ressursmøte trenere, lagledere og andre roller i støtteapparatet

Første uka i mai

Oppstart treninger

 1.mai

Utsendelse av oppstartsinfo til alle foreldre

 20.mai

Fakturering treningsavgift

 25.august

Foreldremøte

 1.september

Planlegging for dugnad på Bilia Cup

 10.september

Ressursmøte trenere, lagledere og andre roller i støtteapparatet

 1.november

Utdeling av utstyrspakker for trenere og lagledere

 1.november

Avslutning for spillere

 10.november

Evaluering av sesongen

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift