Spoortz AS

Tilleggstjenester

Tilleggstjenester


 

Kamp- og tabellsynk

Ved å bestille vår synkroniseringspakke får klubbens trenere muligheten til å hente kamper og oppdatere kampinformasjon som er direkte koblet til fotballens kampadministrasjonssystem FIKS for idretten fotball og futsal. Tjenesten gir også direkte tilgang til lagenes tabell på lagsidene og valgfrie tabeller på klubbens forside. Seriekampene er da også selvsagt inkludert i klubbens banekalender på hjemmesiden og lagsider. Pr lag kan man velge om resultater fra FIKS og omberamminger skal oppdateres automatisk i 123klubb.no. Tilsvarende for idrettene håndball, hockey, innebandy og bandy som tidligere ble levert oss via NTB erstattes av Sportsadmin-grensesnitt når dette er klart.

 

SMS-Kommunikasjon

I alle våre produkter er det inkludert mulighet for SMS utsendelse. En kraftig meldingssentral med standard filtre som idrett/lagsnivå/lag/personer gjør at man kan nå "hele klubben" med få tastetrykk eller kun trenere, foresatte eller spillere innen idrett eller lag. En SMS koster kr 0,50 og det er klubbens ledelse som bestemmer om også klubbens trenere/lagledere skal ha denne muligheten til lagets spillere.

 

Premium Support

For klubber som ønsker ekstra støtte i etableringsfasen, ved cupgjennomføring eller annet tilbyr vi støtte til gunstige timepriser.

 

Designstøtte

KX Products sine webløsninger er bygget opp av fleksible designmaler. Behovet for design pr klubb er derfor minimal. Dog blir det ekstra god kvalitet ved at klubben investerer i gode bildeelementer som klubblogo, bilder og evt bakgrunnsbilde. Ta kontakt for tilbud over våre ulike design- og bildepakker.

 

LuxSave Sport

Intelligent system for styring, kontroll og drift av lys, lås og varme på idrettsanlegget. LuxSave har utviklet et system som styrer flomlyset automatisk ut fra treningstider og evt. kamper fra FIKS i en banekalender. Lokasjonskalenderen i 123klubb.no har integrasjon til LuxSave sitt system og sparer klubben for tid, kostnad og ikke minst miljøet!  


 «..... Byåsen Breddefotball har valgt å installere automatisk lysstyring på våre kunstgressanlegg. Den automatiske lysstyringen er knyttet opp mot banekalenderen i www.123klubb.no og fungerer ved at lyset slår seg på automatisk 15 minutter før trening og slukker 15 minutter etter trening. For Byåsen som da har vinteråpen bane som leies ut fungerer dette glimrende da lysene kun står på når banen er leid ut. Siden banen ligger tett opp til et boligområde blir hensynet til naboene bedre ivaretatt med automatisk lysstyring. Tidligere slo lysene seg på ca. kl.16.00 og slukket kl.23.00 mens nå står lysene på kun når det er aktivitet. I løpet av et år regner klubben med å spare bortimot 40 % på strømutgiftene......»

Heidi Lysholm, daglig leder, Byåsen Breddefotball


Ta kontakt med post(at)kxp.no for å bestille en eller flere av disse tilleggstjenestene.

 

 

Besøksadresse:
Ullevål stadion, Sognsvn. 75

0855 OSLO, inng. E, 5. etg.
 
Postadresse:
Sognsveien 75-77, inng. E, 0855 OSLO
Tlf: +47 22 44 25 00

Mail: post(at)spoortz.no

  • Idrettsklubber
  • Lag
  • Utøvere
  • Idrettsskoler/akademi
  • Forbund/kretser
  • Foreninger

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift