Mathopen IL

Dommere

Dommere

Mathopen IL tilbyr klubbdommerkurs til årskullet som aktuell sesong fyller 14 år. Kamper i 3-er, 5-er og 7-er fotball skal derfor få fordelt dommere fra denne gruppen ungdommer slik at de får mest mulig praksis i etterkant av kurset. Målsetningen er at noen av disse ungdommene skal få lyst å bli rekrutteringsdommer. Trener for aktuelle dommere, tar kontakt med klubben for å planlegge og gjennomføre kurs.  

BETALING TIL DOMMER 
Alle som dømmer fotball i Mathopen skal ha betalt for dette.  Det er litt forskjellige rutiner for barne- og ungdom/voksen fotballen.
Det er avgjørende at dommerskjema er signert av lagleder for at utbetaling skal foretas.
 Lagleder er ansvarlig for at dommerregning sendes kasserer, at det er påført tilstrekkelig kampinformasjon og at det er signert. 

Dommer regninger skal sendes fortløpende til kasserer. Utbetaling skjer ikke fortløpende, men foretas på faste tidspunkter i måneden bestemt av styret i klubben. 

Frist for å sende bilag til kasserer for utbetaling er 1. desember i sesongen. Bilag etter dette vil ikke bli betalt. 


Barnefotball (under 13 år): 
Lagleder betaler dommer etter å ha mottatt signert dommerskjema.  Skjema sendes samlet til kasserer i Mathopen med kontonummer for tilbakebetaling. 
E-post til kasserer finnes på hjemmesiden - Link. 

Det ligger dommerskjema i hyllen i ballrommet. 


Ungdom- og voksenfotball (13 og oppover)
Lagleder skal sørge for å få signert skjema fra dommer etter kampen og sende dette til kasserer. Viktig at det er påført kontonummer på skjemaet. Skjema skal signeres av lagleder og dommer. Det betales ikke dommerregninger uten at det er påført signaturer.  

En god praksis er å ta et bilde av skjema etter at det er signert og sende dette på mail direkte. 

E-post til kasserer finnes på hjemmesiden - Link. 

Det ligger dommerskjema i hyllen i ballrommet

 

Vil du bli dommer gjennom Mathopen fotball?
Det vil bli gitt full kursing i regi av kretsen om du ikke har slikt kurs fra før av. Videre så avtaler dere med klubben om hva som skal til. Høres det spennende ut? Ta kontakt med Wibeche Veka 

Mer informasjon om dømming i fotball finner dere på kretsen sine sider om dommer.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift