IL Solid

Kriseplan

Kriseplan

Kriseplan for Idrettslaget Solid (Ligg og som vedlegg til høgre på sida for nedlasting)

 

Formål 

 • Å avlaste ledere og medlemmer i en krisesituasjon.
 • Å sørge for konkret og skikkelig informasjon om det som har hent, der det kan gis.
 • Å sørge for at klubbens deltakelse og oppfølging skjer på en verdig og ryddig måte.​

1. Arbeidsprinsipper 

 • Åpenhet. Konkret og skikkelig informasjon om det som har hendt når det kan gis, slik at man unngår rykter og tilfeldige antakelser.
 • Handling forutsetter kjennskap til saken.
 • Respekt. Ulike situasjoner oppleves ulikt og må takles deretter. Ta hensyn til de involvertes ønsker, reaksjoner og behov.
 • Beskyttelse. I en krisesituasjon har de impliserte ikke alltid samme evne til å beskytte seg selv. Påtrykk fra bl.a. media kan være hensynsløst.

2. Idrettslaget Solid sin faste beredskapsgruppe består av følgende: 

 • Leder av Hovedstyret. 
 • Nestleder i Hovedstyret. 
 • Leder i den gruppe hendelsen hører inn under. 
 • Hoved-reiseleder om hendelsen har tilknytning til reiser.
   

Gruppen kan suppleres med fagpersonell når den finner det nødvendig. Lederen i Hovedstyret leder arbeidet inntil gruppen er etablert. Gruppen velger så sin leder ut fra kjennskap til saken og sakens karakter. Gruppens leder eller den han/ hun utpeker har all kontakt utad. 

 

 

 

 

 

 

3. Saker av følgende karakter skal direkte rapporteres til beredskapsgruppen
ved Leder av Hovedstyret:

 • Overgrepssaker 
 • Ulykke med personskader 
 • Dødsfall blant klubbens medlemmer 
 • Økonomisk utroskap 
 • Klare brudd på klubbens verdigrunnlag 
 • Andre saker som kan medføre spesielle mediaoppslag, eller offentlig oppmerksomhet  

 

4. Veiledning for de enkelte typer saker:

Beredskapsgruppas faste medlemmer skal ta initiativ til at det blir etablert faste ”kjøreregler” for de nevnte saksområder og andre områder som man etter hvert ser behov for. Det er naturlig at gruppa da har kontakt med fagpersonell i kommunen. 

 

 

 

Tiltaksliste, akuttfase ved alvorlig hendelse på arrangement eller reise
 

 

 

Varsling

 

Kontaktmatrise krisegruppa Idrettslaget Solid

 

Tittel

Fornamn

Etternavn

Adresse

Telefon

e-post og privat

Leiar 

Geir Raudstein

Aasheim

Almåstre 15,
5410 Sagvåg

97 55 61 40

graa@hkraft.no

Nestleiar 

John Einar

Moe Aase

Gjerdet 24,
5415 Stord

99 23 23 75

john@aase.as

Gruppeleiar - turn

Ragnhild Almås

Alsaker

Skodalen 7c
5412 Stord

45 02 3848

ragnhildalsaker@hotmail.com

 

Gruppeleiar - fotball

Torleif

Værøy

Vikanesvegen 210

, 5410 Sagvåg

99 57 02 51

t.varoy47@gmail.com

 

Gruppeleiar - symjing

John 

Helland

Kappelen 2,
5410  Sagvåg

92 40 71 69

53 49 35 42

john1helland@gmail.com

 

Gruppeleiar - handball

Lars Andreas 

Pedersen

Tysemarkjo 109,
5414 Stord

45 28 82 22

lars.andreas.pedersen@advantecgroup.com

 

Gruppeleiar - Friidrett Geir Raudstein Aasheim

Almåstre 15, 

5410 Sagvåg

97 55 61 40 graa@hkraft.no

 

 


Stord kommune krisegruppe:
http://stord.kommune.no/no/Tenester/Emne/Krisehandtering/

 

Kontaktinformasjon

Dersom du i ein krisesituasjon har behov for å kontakta beredskapsgruppa i Stord kommune, kontakt følgjande personar:

 • Kommunalsjef Knut J. Gram 
  Tlf. 975 52 011 / 53 49 66 68 
  Fax 53 49 66 01
  E-post: knut.gram@stord.kommune.no 

  Dersom du ikkje oppnår kontakt med Kommunalsjef Knut J. Gram,
  kontakt følgjande:
 • Rådmann Magnus Mjør
  Tlf. 916 44 039/ 53 49 66 39 
  Fax 53 49 66 01
 • Kommunalsjef Mariann J. Hilt 
  Tlf. 414 16 503 / 53 49 66 89 
  Fax 53 49 66 01 
 • Kommunelege Lars Helge Sørheim 
  Tlf. 990 95 893 / 53 49 66 30 
  Fax 53 49 66 01 
 • Brannsjef Børge Presthaug 
  Tlf. 975 52 050 / 53 49 68 46 
  Fax 53 41 47 60

      Andre viktige telefonnummer


      Politi: 112

      53 40 28 00 
      53 40 28 49

      Brann: 110

     Giftinformasjonssentralen

     22 59 13 00

    Legevakt

    53 41 63 00

    Fylkesmannen 

    55 57 20 00 
    55 57 20 09

    Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

    482 12 000

 

 


 

 

Lenker:
http://slastad-il.no/assets/kriseplan-sl%C3%A5stad-idrettslag-2014.pdf
http://www.kaasen.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948490474
http://www.strindheimhandball.no/public.aspx?pageid=70670
 

 

 

 

 

IDRETTSLAGET SOLID   |  Stifta 25. august 1945
Postboks 74, 5410 Sagvåg

Medlem av: Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Orienteringsforbund,
Norges Svømmeforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift