Lillehammer KFK

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Lillehammer Kvinnefotballklubb
Postboks 442
2603 Lillehammer

Daglig leder: 
dagligleder@lkfk.noBesøksadresse: fra høsten 2017 vil LKFK ha kontor på Idrettenss Hus på Stampesletta, Kleivbakken 9

 

Teknisk ansvarlig hjemmeside: Mona Søbye Tollefsrud

mona.sobye.tollefsrud@ikomm.no

 

Lillehammer Kvinnefotballklubb - stiftet 2.11.1987
Besøksadresse: Klubbhuset på Stampesletta 
Postnr/Sted: 2603 Lillehammer 
Epostadresse: d
agligleder@lkfk.no
Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider sendes til mona.sobye.tollefsrud@ikomm.no

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products