Lillehammer KFK

Sportsplan

Sportsplan

Alle som gjør en jobb for jentefotballen i LKFK bør lese hele eller deler av «Sportslplan for Lillehammer kvinnefotballklubb 2017-2020»

Sportsplanen ble vedtatt av årsmøtet i LKFK i 21. mars, og gjelder fra nevnte dato.

Sportsplanen ligger under Dokumenter Sport

 

Vår visjon

Sportsplanen gir alle i LKFK-familien føringer for hvordan vi skal organisere fotballtilbudet. Gjennom visjonen «Flest mulig – lengst mulig og best mulig» skal vi strekke oss for å gjøre LKFK til en attraktiv og imøtekommende klubb for alle jenter som vil spille fotball.

Vi skal organisere fotballen slik at vi beholder fotballjentene lengst mulig. Samtidig skal vi gi et sportslig tilbud som er tilpasset jenter med lave og høye ambisjoner.

Planen slår fast at det er klubben som skal ha styringen i klubben. Samtidig er klubben 100 prosent avhengig av at foreldre er med og styrer klubben.

 

Gode mål

Gjennom årsmøtet har LKFK blant annet satt seg mål som:

 • Vi skal ha jentelag i alle grender i barnefotballen fra 1. klasse
   
 • Vi skal utdanne egne trenere
   
 • Vi skal legge til rette for gode differensierte treninger, også i barnefotballen
   
 • Vi skal samarbeide med andre fotballklubber i Lillehammer og omegn
   
 • Vi skal rykke opp til 2. divisjon før 2020

 

Sportsplanen vil være et nyttig verktøy for alle dem som skal rigge opp et godt fotballtilbud for fotballjenter i LKFK.

Lillehammer Kvinnefotballklubb - stiftet 2.11.1987
Besøksadresse: Klubbhuset på Stampesletta 
Postnr/Sted: 2603 Lillehammer 
Epostadresse: d
agligleder@lkfk.no
Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider sendes til mona.sobye.tollefsrud@ikomm.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift