Nit-Hak Håndballklubb

TURNERINGSBESTEMMELSER DIPLOM-IS CUP

TURNERINGSBESTEMMELSER DIPLOM-IS CUP
TURNERINGSBESTEMMELSER DIPLOM-IS CUP 2018
EMNE  BESKRIVELSE
PÅMELDING Påmelding: www.nit-hak.no               Frist: 1. Juni 2018              Påmelding er gyldig når påmeldingsavgift er betalt. 
PÅMELDINGSAVGIFT Kr. 1000,- pr lag - maksimalt antall spillere pr lag: 14
 REGLEMENT

Det spilles etter NHF Region Øst sitt kampreglement, med de tillegg som er angitt nedenfor

Ballstørrelser følger 2017/2018 størrelsene

https://www.handball.no/nyheter/2017/06/ballstorrelser-2017-18/

EGNE REGLER

 
Det er ikke tillatt med time-out under kampene. Kampuret stoppes kun ved skader. Det lag som står først i kampprogrammet stiller til venstre for banesekretariatet og har avkast. 

Bare sidebytte for klassene J/G12 eller eldre på banene som er ute . Alle andre klasser eller kamper som går inne har ikke sidebytte.

Begge lag må ha med matchball. Ved draktlikhet bytter det lag som står oppnevnt sist i kampoppsettet.

Lagene har selv ansvar for å ha med reservedrakter eller vester. Turneringen forbeholder seg retten til å slå sammen to årsklasser ved behov.

   Lag som er påmeldt og ikke møter, trekker seg fra turneringen eller ikke fullfører turneringen, bli ilagt en bot på kr 500,‐ dersom de ikke melder i fra senest dagen før kampstart. 
KLASSER SPILLETID SPILLESYSTEM ARENA
J/G 7, født 2011 eller senere 2 x 10 min, 2 min pause Aktivitetserie. (4 utespillere + målvakt) Kunstgress/ute, Mini bane
J/G 8, født 2010 eller senere 2 x 10 min, 2 min pause Aktivitetserie. (4 utespillere + målvakt) Kunstgress/ute, Mini bane
J/G 9, født 2009 eller senere 2 x 10 min, 2 min pause Aktivitetserie. (4 utespillere + målvakt) Kunstgress/ute, Mini bane
J/G 10, født 2008 eller senere 2 x 10 min, 2 min pause Aktivitetserie. (5 utespillere + målvakt) Kunstgress/ute
J/G 11, født 2007 eller senere 2 x 15 min, 2 min pause Aktivitetserie. (5 utespillere + målvakt) Kunstgress/ute
 J/G 12, født 2006 eller senere 2 x 15 min, 2 min pause Innledende puljespill. Alle går til sluttspill (6 utespillere + målvakt)

Seriespill/Sluttspill Kunstgress/ute

Finale inne i Hall

 J/G 13, født 2005 eller senere 2 x 15 min, 2 min pause Innledende puljespill. Alle går til sluttspill (6 utespillere + målvakt)

Seriespill/Sluttspill Kunstgress/ute -Hall inne

Finale inne i Hall

 J/G 14, født 2004 eller senere 2 x 15 min, 2 min pause Innledende puljespill. Alle går til sluttspill (6 utespillere + målvakt)

Seriespill/Sluttspill Kunstgress/ute -Hall inne

Finale inne i Hall

 J/G 15, født 2003 eller senere 2 x 15 min, 2 min pause Innledende puljespill. Alle går til sluttspill (6 utespillere + målvakt)

Seriespill/Sluttspill Kunstgress/ute -Hall inne

Finale inne i Hall

 K5/K6 (For lag som spiller i 5. og 6. divisjon) 2 x 20 min, 5 min pause Innledende puljespill. Alle går til sluttspill (6 utespillere + målvakt)

Seriespill/Sluttspill

Hall inne

Finale inne i Hall

PREMIERING I klassene 2007-2011 premieres alle spillere med personlig minnepremie. Premieutdeling skjer fortløpende etter lagets siste kamp er gjennomført. I klassene 2006 og eldre premieres de to beste lagene, samt kåring av banens beste spiller i finalen. Finalelagene får lagpremie, og alle spillerne premieres individuelt.
  Alle spillere får gratis is Fra DiplomIs etter premieutdeling.
REGISTRERING Alle lag må henvende seg i turneringssekretariatet for registrering ved ankomst.
  Registrering skal gjennomføres før første kamp spilles.
DISPENSASJONER I klassene 2009-2011 er det tillatt med mix lag. For mix skal det være 2 gutter/3 jenter eller omvendt. Det gis kjønnsdispensasjon med 1 spiller av av motsatt kjønn på banen om gangen. Laget spiller i den serie som har flest spillere (J/G). Det tillates inntil en spiller med aldersdispensasjon på hvert lag. Det kan gis dispensasjon til at  spiller deltar på to lag i samme aldersklasse, dersom dette er nødvendig for å kunne gjennomføre turneringen. Hvis spesielle grunner er til stede kan turneringsledelsen fravike disse bestemmelsene.  Alle søknader om dispensasjon skal leveres arrangør i forkant av cupen.
SPILLEBERETTIGELSE Det tillates at spillere som er i ferd med å melde overgang fra en klubb til en annen deltar i turneringen for den nye klubben selv om karantenetiden ikke er fullført. Det er en forutsetning at dette er avklart med tidligere klubb.  Søknad skal leveres arrangør i forkant av cupen.
UTSTYR

Når det gjelder skotøy er det noen begrensninger. Det er blant annet ikke tillatt å bruke fotballsko med knotter. Dette for å forhindre skade på motspillere, da ikke alle benytter dette  dette skotøyet. Kunstgressko og grussko tillates, og kan brukes hvis ønskelig. Vi gjør oppmerksom på at det er dommeren som til enhver tid er beslutningstaker for hva som gjelder.

BEREGNING AV REKKEFØLGE VED INNLEDENDE PULJESPILL  Puljespill avgjøres etter NHF’s kampreglement § 19-1.6. Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen slik:      
  1 Poeng i innbyrdes kamper
  2 Målforskjell i innbyrdes kamper
  3 Flest scorede mål i innbyrdes kamper
  4 Målforskjell i samtlige spilte kamper i puljen
  5 Flest scorede mål i samtlige spilte kamper i puljen
  6 Loddtrekning 
AVGJØRELSE VED UAVGJORT KAMP I SLUTTSPILL

Ved uavgjort kamp i sluttspill, spilles det først 1 x 5 min ekstraomgang, og hvis det fortsatt ikke er noen avgjørelse spilles ”golden goal” helt til et av lagene har scoret. Både ekstraomgang og overtidsspill settes i gang etter myntkast.

JURY / PROTESTER Evt. protester avgjøres av en jury som består av turneringsleder, ansvarlig for kampgjennomføring og en nøytral lagleder. Protest må innleveres skriftlig innen 20 minutter etter kampslutt. Gebyr for protest er satt til kr 600,- og innbetales ved levering av protesten. 
DOMMERE Alle dommere regnes som nøytrale.
ORDEN OG OPPFØRSEL  Hvert lag skal være ledsaget av minst en voksen leder. Lederen er ansvarlig for sitt lags oppførsel under arrangementet. Evt skader på utstyr eller anlegg må meldes i turneringssekretariatet av ansvarlig leder. Vi ber alle ta ansvar slik at det holdes orden i garderober og i området rundt haller og spilleflater. Overtredelse av reglementet kan medføre spillerforbud for lag eller enkeltspillere, evt funksjonsforbud for leder. Skader på utstyr eller anlegg kan medføre erstatningsansvar..

 

 

Nit-Hak Håndballklubb

Postboks 125, 1483 Skytta

Mob: 451 52 124  Epost:post@nit-hak.no 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift