Oppegård IL

Skadeforsikring og innmelding av skade

Skadeforsikring og innmelding av skade


Idrettsforsikring for barn

Oversikt over Fotballens forsikringsordninger finner du her

Det er mulighet for frivillig utvidet/individuell forsikring som gir økte rammer og høyere erstatningsbeløp ved oppståtte skader. Dette gjelder spillere både under og over 13 år. Man kan lese mer om hva forsikringen gjelder og dekker under denne linken: vilkår og forsikringsbevis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotball, under 13 år
Alle barn under 13 år som har betalt medlemskontingent til OI er forsikret gjennom IF. Betaling av treningsavgift til gruppen gjelder ikke som medlemskap og barnet er heller ikke forsikret. Uten å ha betalt medlemskontingent kan de derfor ikke delta i trening eller annen aktivitet i idrettslagets regi.

Hvordan melde fra om en idrettsskade 
Hvis du skulle få en idrettskade (gjelder for barn under 13 år)som er dekket av forsikringen kan du fylle ut et eget skadeskjema. Dette skjemaet sender du til If. Adressen er:
If
Oppgjør Ulykke
Postboks 240
1326 Lysaker

Skademeldingskjema finner du her

Husk å få en bekreftelse fra trener eller leder på at opplysningene på skademeldingen er riktig. Send inn skjemaet så fort som mulig. Utfyllende informasjon om forsikring for barn under 13 år finner du her

(for barn fra 13 år og eldre gjelder det enkelte særforbund sine forsikringsbestemmelser avhengig av hvilken idrett barnet utøver).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Fotball, 13 år og eldre

Oversikt over Fotballens forsikringsordninger finner du her

Det er mulighet for frivillig utvidet/individuell forsikring som gir økte rammer og høyere erstatningsbeløp ved oppståtte skader. Dette gjelder spillere både under og over 13 år. Man kan lese mer om hva forsikringen gjelder og dekker under denne linken: vilkår og forsikringsbevis
 

Spiller/foresatt melder selv inn skader som har oppstått under fotballtrening/kamp. Innmelding av skade og mer info gjør du her.

Følg fremgangsmåten i den blå rammen, og logg inn med bankID.

 

 

 

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products