Forus og Gausel IL

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb er et konsept som er laget av Norges Fotballforbund og er ment som et virkemiddel for klubber med ambisjoner om å bli bedre.

For å oppnå sertifiseringen til Kvalitetsklubb, må klubben tilfredsstille 18 kriterier fordelt på 4 hovedgrupper: Aktivitet, Organisasjon, Kompetanse og Samfunns- og verdiarbeid. 

I FGI har vi dokumentert hva vi gjør og hvordan vi gjør det, slik at de forskjellige oppgavene i klubben ikke blir fullt så avhengig av hvem som bekler rollen og dennes entuasiasme og ansvarsbevissthet. Gode beskrivelser av roller og ansvar gjør det lettere for nye mennesker å engasjere seg og bli med i det arbeidet klubben gjør for barn, unge og nærmiljøet vårt. Det sørger også for at hele klubben styres etter samme mal - ikke hvert lag eller årskull for seg.

FGI er et fleridrettslag med både fotball- og håndballavdeling. Det innebærer at noen av kriteriene for å bli kvalitetsklubb er behandlet i klubbens overordnene dokumenter og noen er styrt av fotballavdelingen alene. FGI har jobbet mye med de aller fleste av de områdene som det stilles krav om for å bli kvalitetsklubb i mange år. Beskrivelsen av hvordan vi møter kravene, er derfor organisert på flere ulike steder i klubbens styrende dokumenter og på hjemmesiden. Ved å gå inn på de ulike målområdene under, finner du pekere til hvordan FGI jobber med hvert enkelt område. 

All informasjon ligger tilgjengelig i eksisterende struktur på våre nettsider. Disse sidene lenker direkte til eksisterende informasjon der den opprinnelig finnes.

Trykk på en av hovedgruppene for å lese mer om hvordan vi jobber for å være en kvalitetsklubb.

Aktivitet

|

Organisasjon

|

Kompetanse

|

Samfunns- og verdiarbeid

 

Forus og Gausel
Idrettslag

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Fotball

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Håndball

Besøksadresse:
Klubbhuset Knutepunktet
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Knudamyrå
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Gautesetehallen
Heddeveien 145
4033 Stavanger

Tlf: 51 80 10 74
Tlf: 936 04 785

(kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift