Avaldsnes

Hvem kan svare på hva

Hvem kan svare på hva
HVEM GJØR HVA, OG KAN SVARE PÅ HVA I AVD. 
     
Aktivitet/oppdrag/hva Styret Administrasjon
Utstyr, drakter, baller Materialansvarlig i avd.  
Supplerings medesinsk utstyr Materialansvarlig i avd.  
Cuper, turneringer Sportslig leder  
Påmelding cuper Sportslig leder  
Påmelding av lag i FIKS Sportslig leder Daglig leder
Innmelding av spillere i FIKS Sportslig leder Daglig leder
Oversikt trener/lagleder Sportslig leder  
Kurs/ utdanning Nestleder  
Sosiale sammenkomster Styreleder  
Innbet. for deltagelse cup   Daglig leder
Økonomi/regnskap generelt   Daglig leder
Medlemsavgifter   Daglig leder
Medlemslister, innmeldinger Lagleder Daglig leder
Reiseregninger etc Lagleder Daglig leder
Sponsoravtaler   Markeds- & tiltakssjef
Tiltak & dugnader   Markeds- & tiltakssjef
Egne arrangement   Markeds- & tiltakssjef
Lotterier og tiltak   Markeds- og tiltakssjef
Treningstider fotball Sportslig leder Trenersjef
Kamp/ bane tider   Trenersjef
Treningstider hall Sportslig leder  
Trenerspørsmål   Trenerutvikler
Spillerutviklingstiltak Sportslig leder ungdom  
Omberamming kamper Lagleder  
Dommer til kamp Lagleder/ dommeransvarlig  
Forsikring - skader Lagleder/ spiller  
Spiller/foreldremøter Lagleder  
Trenermøter Sportslig leder Trenerutvikler
Lagledermøter Sportslig leder  
Oppstartsansvarlig Nestleder avd barn Markeds- og tiltakssjef
Politiattest (se egen prosedyre) Styreleder i avd. Daglig leder
Klubbklær til lagledere/trenere Utstyrsansvarlig i avd. Daglig leder
Klubbklær salg/ lager   Daglig leder
Klubbhus/ anlegg / nøkler   Daglig leder
     
Denne oversikt er et hjelpemiddel slik at tillitsvalgte vet hvem de kan henvende
seg til, og spørre om hva.    

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products