Nymark IL

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg er ansvarlig for å følge opp at intensjonene i Nymark IL sine
sportslige retningslinjer for fotball på aldersbestemt nivå blir fulgt, herunder å
bidra til at de konkrete tiltak som er beskrevet i Sportsplanen for spillere,
trenere, keepere og dommere blir iverksatt.

Treneransvarlig
Morten Damhagen
Tel 400 16 051
morten.damhagen@maritim.no

Nymark IL
Postadresse: Postboks 13, 5821 Bergen
Besøksadresse: Fredrik Stangsvei 14
post@nymarkil.no

 

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products