Lura IL

Rydding / renhold - 2017

Rydding / renhold - 2017

 

2017

Stadion

Kunstgress

Ballbingen

16/1 – 29/1

MSA

G 12

 

30/1 – 12/2

G 16

G 11

 

13/2 – 26/2

DSA / J19

J 12

G6

27/2 – 12/3

MSB

FFO

 

13/3 – 26/3

G 15

J 10

 

27/3 – 9/4

J 13

G 10

 

10/4 – 23/4

Påske

Påske

Påske

24/4 – 7/5

J 14

G 9

G7/J7

8/5 – 21/5

AFB-SR

AFB-mini

 

22/5 – 4/6

G 13

G 8

 

5/6 - 18/6

G 14

G 12

 

19/6 - 2/7

MSB

J 12

G6

14/8 - 27/8

MSA** /
G 19

J 8

 

28/8 - 10/9

AFB-SR

AFB-mini

G7/J7

11/9 - 24/9

G 14

G 9

 

25/9 - 8/10

G 19

G 10

 

9/10 – 22/10

AFB

FFO

G5

23/10 – 5/11

DSA / J19

J 10

 

6/11 – 19/11

G 15

G 11

 

20/11 – 3/12

AFB-SR

AFB-mini

 

* = mangelfull/Dårlig/ikke – ryddet

** = MSA spiller kamper i juli

 

Etter hver trening / kamp er laget selv ansvarlig for at det ryddes på den banedelen som laget benyttet.

1) Alle ”små søppelbøtter” skal tømmes i den sentrale ”nedgravde søppelbeholder".

2) De ”små søppelbøttene” skal ilegges ny plastpose som hentes i "innbytterbua", der er også nøkkelen til beholderne .

3) Dersom den nedgravde søppelbeholderen skal tømmes skal dette rapporteres til anleggsansvarlig

4) Feiing på asfalten rundt banene kan være påkrevet ! Gjelder ikke ballbingen

5) Glasskår, tyggegummi, plast, sigarettsneiper, tape, steiner, griener, snus etc. skal fjernes !

6) Klær og/eller avlagt tøy skal henges inn i innbytterboden på de oppsatte "kleshengere".

7) Rydding innbefatter også at dette gjøres utenfor gjerdet

8) Dårlig rydding medfører ny rydding - straks - før neste lag starter sine uker.

9) Det skal ryddes minst TO ganger per uke - spesielt etter seriestart

10) Send email dersom det mangler utstyr

11) Nøkkelen for tilgang til nedgravd container henger i en kule av kork i innbytterbua. Der tømmes all søppel. Nøkkel til innbytterbua skal være tilgjengelig i kiosken, men alle lag skal ha hver sin nøkkel til denne.

12) Etter hver hjemmekamp påhviler det hjemmelaget ekstra ansvar for å rydde. Også på GJEST og HJEMME innbytterbenk

13) De ukene/dagene kiosken er åpen kan det bli påkrevet ekstra ryddeinnsats.

14) Det er ethvert lags ansvar å følge med på klubbens nettside med hensyn på turnus.

15) Dersom nedgravd container er full, kan dette meldes til Sandnes kommune ved å klikke her. Meld også gjerne ifra til daglig leder om dette.

Ballbingen) Rydding av søppel innen ballbingen og i den umiddelbare nærhet.

Dersom de enkelte lagene IKKE rydder etter treninger / kamper vil dette bli tatt opp med de som sist "var på banen".

 

Eventuelle mangler/feil meldes her

 

 

 

Lura IL
Klubbhuset, Prinsensvei 7, 4315 Sandnes
Postboks 1071, 4391 Sandnes

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift