Viking FK

Fellestrening

Fellestrening

Fellestreninger i Viking FK barne- og ungdomsavdelingen

 

Alle Vikinglag i alderen 5-12 år har fellestrening. Fellestrening er når alle lag på kullet trener på samme bane på samme tidspunkt.

Fellestreningen skjer i Vikinghallen. Pga utfordringene med banekapasitet, vil kullene disponere en halvdel av Vikinghallen ifm gjennomføring av treningsøkta. Det forventes at alle lag deltar på fellestrening. Det blir ikke anledning til å senke en vegg og kjøre sitt eget opplegg fom 2016. De lag som ikke ønsker å delta på fellestrening, kan ikke trene i fellestreningstiden. I kampsesong må hjemmekamper avvikles i annen treningstid enn fellestreningstiden.

 

Viking FK ser på fellestreningen som en fin arena for

 

 • Sosial utvikling: Det er viktig å ufarliggjøre det å trene sammen med andre spillere som man ikke kjenner. Det er kjekt å bli kjent med både nye voksne og barn. Viking Ser på hele kullet som ”et lag”!

   Når lagene går fra 5èr fotball til 7èr fotball, brytes ofte lagene opp og nye lag etableres. Dette skjer igjen når de går fra 7èr til 11èr fotball. Disse prosessene blir enklere for spillerne om man kjenner de fleste spillerne på kullet.

   Vi tror på bygging av felleskap på tvers av lagene

   

 • Erfaringsutveksling: noen lag har trenerteam med lang og god erfaring. Dette kan andre, mindre erfarne trenerteam dra nytte av. Vi hjelper hverandre til å bli bedre!

   

   

 • Gode planlagte fotballtreninger: Det er viktig å planlegge treningsøkta godt for å få et bra læringsutbytte.

   

 • ”Kvalitetsikring”. Fellestrening sikrer at alle trener på det samme og i tråd med Vikings sportslige plan.

   

 • Differensiering. For at barna skal ha god utvikling, er det viktig med gode mestringsopplevelser. Det er større sannsynlighet for at det vil skje om barna er delt inn i relativt homogene grupper.

 

 • Effektiv banebruk.

   

 • God mulighet for vår klubbens spillerutviklere og trenerkoordinator å nå hele gruppa.

 

 • Effektiv bruk av trenerkrefter.

   

 

Hvordan kan en fellestrening se ut:

Det er opp til hvert enkelt kull, hvordan de ønsker å organisere økta. Noen kull har en ildsjel som ønsker å ta på seg et større ansvar. På andre kull fordeler man ansvaret ut på lagene, dvs at de forskjellige lagene tar ansvar for hver sin økt. Det som er viktig er at kullets trenere blir enige, tar et planleggingsmøte, bruker Vikings sportslige retningslinjer(eks. DVD; ”Blekk an” inn) ) ifm planleggingsarbeidet og at alle er positivt innstilt på at dette er til det beste for barna.

En grei regel er at alle lag må stille med en voksen på hver fellestrening og at man møter opp 10 min før for å ta den siste planlegging/fordeling av oppgaver og gjør klar banen, slik at alt er klart til økta skal begynne.

 

Se vedlegg for godt eksempel på hvordan fellestreningen kan organiseres.

Lykke til!

 

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift