Forus og Gausel IL

5. Rekruttering

5. Rekruttering

5.1 Rekruttering spillere 

2013

 • Videreutvikle eksisterende rekrutteringsdag.
 • Etablere mål, måleparametre og utføre systematisk måling.
 • Iverksette aksjoner basert på måleresultater.
 • Egen rekrutterinsdag for jenter i forbindelse med jentedagen.
 • Vurdere eget rekrutteringsprogram for jenter og samarbeid med RFK.
 • Etablere tett samarbeid med barnehager og skoler i bydelen.

2015 - 2017

 • Etablere rekrutteringsskole drevet av de mest kompetente trenerne i klubben.

 

5.2 Rekruttering trenere og ledere

2013 - 2017

 • Kartlegge mulige trenere og ledere før oppstart av lag.
 • Start trening umiddelbart etter rekrutteringsdag.
 • Lag startpakker både relatert til utstyr og praktisk informasjon.
 • Etablere oppfølgingsrutiner/fadderordninger for trenere/ledere.
 • Daglig fokus på de yngste lagene fra styret og sportslig utvalg.
 • Få engasjert så mange foresatte som mulig allerede ved oppstart av lag.
 • Inviter foresatte inn i klubbhus for å skape god relasjoner til klubb tidlig.
 • Oppfordre foresatte til å stille på kamper og turneringer for å bli kjent.
 • Rekruttere ungdom- og seniorspillere til trenere for barnelagene gjennom utdanningstilbud.

 

5.3 Frafall

2013

 • Etablere mål, måleparametre og systematisk måling av frafall.
 • Iverksette aksjoner basert på måleresultater mot lag, alderstrinn og kjønn.
 • Følge opp enkeltpersoner som vurdere å slutte.
 • Sikre at ungdomsutvalg fungerer og blir hørt.
 • Etablere spillerutvalg for alle ungdom- og seniorlag.
 • Legge til rette for attraktive sportslige og sosiale arrangement.
2015 - 2017
 • Iverksette aksjoner basert på mål og måleresultater.

Forus og Gausel
Idrettslag

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Fotball

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Håndball

Besøksadresse:
Klubbhuset Knutepunktet
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Knudamyrå
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Gautesetehallen
Heddeveien 145
4033 Stavanger

Tlf: 51 80 10 74
Tlf: 936 04 785

(kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift