Forus og Gausel IL

4. Fokusområder

4. Fokusområder

Knudamyrå Idrettspark
Skal videreutvikles og være en tilgjengelig og åpen samlingsplass  for alle i bydelen med fokus på trening, konkurranse, lek og vennskap. All aktivitet skal baseres på grunnverdiene til NFF.

Barnefotball
Fokus på sportslig kvalitet i barnefotballen, både på trening og i kamp, for å gi et best mulig tilbud tidligst mulig.

Rekruttering
Aktivitet og informasjon skal bidra til mangfold og gjøre fotball til en attraktiv fritidsaktivitet i bydelen. Attraktive sportslige og sosiale tilbud skal hindrer frafall.

Kunnskapsbasert utvikling
All utvikling skal baseres på kunnskap og det skal legges til rette for utdanning for alle, både sportslig og administrativt.

 

4.1 Anlegg

2013
Ferdigstille kunstgress på eksisterende 11er- og 7er-grusbane
Oppdatere rutiner for  banedisponering for å sikre optimal utnyttelse av banene
Etablere interne rutiner for vintervedlikehold av kunstgressbanene
Åpent klubbhus og kiosk alle dager, også i helgene
Oppussing av Knudabuå og klubbhus

2015
Nytt kunstgress på gammel 11er-kunstgressbane

2017
Godkjent plassering og byggeplan for ny 11er-kunstgressbane i bydelen

 

4.2 Fair Play

2013
Fokus på åpent klubbhus og tilgjengelige ledere
Kamp-vert på alle kampene på Knudamyrå
Fair Play-kontrakter for alle spillere, trenere og ledere
Gjennomføre utvidet Fair Play-konkurranse
Gjennomføre utvidet Fargerik Fotball-turnering
Bidra til å ferdigstille og implementere HMS-plan i FGI

2015
Etablere egne Fair Play-utvalg for alle lag/aldersgrupper

2017
Etablere FGI Fotball som en av de ledende Fair Play-klubbene i RFK

Forus og Gausel
Idrettslag

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Fotball

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Håndball

Besøksadresse:
Klubbhuset Knutepunktet
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Knudamyrå
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Gautesetehallen
Heddeveien 145
4033 Stavanger

Tlf: 51 80 10 74
Tlf: 936 04 785

(kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift