Lura IL

Treninger

Treninger

Oppdatert versjon for gjeldende periode på Lura stadion og treningsbanen vil alltid være bygget inn her:

Oppdatert 12.01.2018 (Dette er foreløpige treningstider for vintersesongen i Lura IL. Det kan komme endringer etter hvert. Dette dokumentet vil bli oppdatert med oppsett uke for uke fra februar.)

Vær vennlig og meld fra om kamper og om kansellerte treninger snarest. Interne bytter av treningstid mottas også med glede så snart de er gjort.

Tilbakemeldinger på manglende bruk av treningstid og eventuelle feil i oppsettet rapporteres til daglig_leder(a)lura-il.no.

Detaljer:
Rød bakgrunn = Kamp.
Grønn tekst = Laget spiller bortekamp.
Banene deles likt, med mindre annen avtale er gjort. I seriekamper brukes banekartet som er presentert lengre nede.
I Lura IL bruker vi årstall for betegnelse på årsklasser.
Det er mulig å ha oppdaterte treningstider på mobiltelefonen. Tilbakemeldinger og ønsker meldes til daglig_leder(a)lura-il.no.

Personer som kan skru av og på flomlyset:
Jan Kåre Strand, Johnny Johansen, Øystein Elvestad, Anne Lekve, Tore Espedal, Rune Nilsen og Stig Hølland.

Banekart:

 

Lura IL
Klubbhuset, Prinsensvei 7, 4315 Sandnes
Postboks 1071, 4391 Sandnes

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift