Sola Fotballklubb

SolaModellen

SolaModellen

  

                      Sola Modellen

 

Sola Fotball har i flere år drevet sitt sportslige arbeid etter Sola Modellen. Dette har vært et noe
løst begrep og er fortsatt ikke beskrevet i klubbhåndboken.


Begrepet oppstod da vi startet jobben med å strukturere klubben i 2008. Det ble gjort en analyse
av hvordan klubben ble drevet både sportslig og økonomisk og vi konkluderte med at vi hadde en
del utfordringer.


For at klubben skal utvikle seg må vi jobbe sammen for å styrke klubbens økonomi for å samlet
kunne nå våre mål. En sportslig "gul tråd" skal gjenskape klubbfølelsen og gjennom godt
samarbeid skal vi - med spilleren i sentrum - skape et "produkt" som skal begeistre, gi tilhørighet
og være en attraktiv samarbeidspartner for det lokale næringslivet. En felles identitet og tilhørighet
fører til at vi ser spillerene som "våre" og ikke "mine". Dette vil lette hospitering og vi vil lære
klubbens spillere å kjenne på en helt annen måte enn tidligere.


Alle klubbens medlemmer skal få de samme mulighetene gjennom en god klubbøkonomi. Målet er
at vi skal gi et bredt tilbud til alle gjennom et tilpasset nivå og antall økter og målet er å beholde så
mange spillere som mulig opp til senior nivå.


Vi skal fremstå som en klubb både i utseende og i spillestil. Vi skal ikke ha foreldrestyrte treninger i
ungdomsavdelingen og klubben skaffer - i samarbeid med lagene - kvalifiserte trenere som betales
av klubben. For å få dette til er alle nødt til å tenke klubb foran eget lag eller spiller. Vi må sammen
selge "ett produkt" og vi skal være tydelige i måten vi utvikler spillere og trenere på.


Øvelser skal kunne gjenkjennes fra barnefotballen gjennom ungdom og til Alag. Øvelsene tilpasses
den enkeltes nivå. Spillestilen er 4-4-2 i diamant som basis for vår utvikling og systemet skal
utvikles i takt med de erfaringene klubben og lagene etterhvert opparbeider seg.


Barnefotballen skal gjennomsyres av lek og treningsglede. Det skal ikke være et mål i seg selv å
vinne kamper - målet er å spille god fotball og utvikle gode basisferdigheter. Resultatene kommer
som en følge av systematisk arbeid. Hospitering i barnefotballen skal være et supplement for de
som vil litt ekstra ved at de får trene med eldre spillere. Dette skal ikke gå på bekostning av eget
lags treninger.


Vi skal rekruttere og videreutvikle de beste trenerene vi kan oppdrive med modellen vår i sentrum -
unnlatelse av å følge klubbens sportslige retningslinjer vil medføre reaksjoner fra klubbens
sportslige ledelse.


A- lagene skal være klubbens fyrtårn og et mål for klubbens juniorer å strekke seg etter.
Divisjonstilhørighet bestemmes av klubbens målsetting og resultatoppnåelse og tilgang på egne
spillere med de rette holdninger og sportslige forutsetninger.


Trenerforum, impulskurs og foreldremøter skal være vår arena for å forankre og utvikle Sola
Modellen. Vi skal være oppdragende overfor foreldre og spillere gjennom foreldremøter og
spillermøter hvor vi er tydelige på hva vi forventer i forhold til dugnad, arrangementer og generell
oppførsel under kamp og i trening. Klubben skal sørge for å gi et godt sportslig tilbud med høy
kvalitet.


Sola Fotball er en Fair Play klubb og dette passer godt inn i vår egen modell som står for vennskap
og respekt, gode rollemodeller og en klubb som er inkluderende og åpen for alle.
Flest mulig, lengst mulig, best mulig - Sola Fotball.

 

Postadresse: PB 48, 4097 SOLA
Besøksadresse: Åsenveien 22, 4097 SOLA

Mail: dagligleder@solafotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift