Avaldsnes

Interne instrukser

Interne instrukser

For mer info om anleggsregler i fotball, trykk her

For mer info om husregler, trykk her

Innstrukser for trenerutviklere-koordinatorer, trykk her

Innstrukser for avsvarlig politiattester, trykk her

Innstrukser for "Kampvert" - Avvikling av kamper, trykk her

Innstrukser "FIKS" ansvarlige i klubb, trykk her

Innstrukser til påmelding av lag til Cuper/turneringer, trykk her

Innstrukser for oppstartsansvarlige nye årskull , trykk her

Innstrukser for lagledere/oppmenn, trykk her

Innstrukser for utstyrsreglement for ledere/trenere, trykk her

Retningslinjer dommerarbeid i klubb Instruks for dommerkontakt fotball, trykk her

Retningslinjer for deltagelse/påmelding til kurs og seminarer, trykk her

Innstrukser for foreldrekontakt - foreldremøter, trykk her

Retningslinjer for sikkerhet ved bruk av svømmebasseng – bading for Idrettsskolen, trykk her

Retningslinjer tiltak og dugnader lag - klubb, trykk her

Retningslinjer for samarbeid mellom håndball- og fotball aktiviteter, trykk her

Retningslinjer for spillere, ledere og trenere ved deltagelse i turneringer og cuper, trykk her

Rutiner og ansvar for økonomisk virksomhet, regnskap/ budsjett, herunder behandling av inn/og utbetalinger, trykk her

Instruks kvalitetsklubbansvarlig, se under vedlegg lengre opp til høyre.

Instruks FAIR PLY ansvarlig, se vedlegg lengre oppe til høyre.

 

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products