Forus og Gausel IL

Trollcup 2016 - 28.10-30.10

Trollcup 2016 - 28.10-30.10

Trollcup - Kristiansand, fredag 28. - søndag 30. oktober 2016
Trollcup vil også i 2016 være felles turnering for lagene fom 2005-årgangen i FGI Håndball. FGI Håndball har deltatt på Trollcup i mange år, og erfaringene fra turneringen er svært positive. Avreise fra Knudamyra fredag 28. oktober kl. 17:00 (oppmøte senest 16:30) med hjemkomst søndag 28. oktober om kvelden. Mer info på www.trollcupkristiansand.no

Program og retningslinjer
PDF fil – program og retningslinjer ligger som vedlegg opp til høyre på denne siden. Det er viktig at alle deltakere setter seg nøye inn i dette dokumentet.

Bindende påmelding
Det er nå tid for bindende påmelding.

  • Påmelding via web link. Link sendes ut som invitasjon i mail. Ta kontakt med leder på laget ditt hvis du ikke har fått mail / invitasjonen.
  • Påmeldingsfrist fredag 23. september. Helst snarest mulig!
  • Egenandel kr. 1.600,-. Faktura sendes ut fra daglig leder FGI i etterkant av påmeldingsfristen.
  • Program og retningslinjer finner dere som vedlegg oppe til høyre på denne siden.

Foreldremøte
Foreldremøte arrangeres i klubbhuset tirsdag 11. oktober kl. 18:30. Det er påmelding til foreldremøte som eget spørsmål i bindende påmelding / web-påmeldingen for spillere og ledere til turneringen.

Reiseleder
Lars Jensen er reiseleder for FGI Trollcup 2016. Kontaktopplysninger:
Lars Jensen / larsjensen17g@gmail.com / tlf 90693545

Turngsansvarlig FGI håndball
Lars Jensen er turneringsvarslig i FGI Håndball. Sammen med Martha Therese Gjestsen fra håndballstyret er det turneringsanvarlig som organiserer turen / turneringen i forkant. Kontaktopplysninger:

Martha Therese Gjestsen / mtgjestsen@outlook.com / tlf 92805525

Ansvarlige ledere
Liste vil komme som vedlegg, oppe til høyre på denne siden.

Lederliste
Liste vil komme som vedlegg, oppe til høyre på denne siden.

 

Forus og Gausel
Idrettslag

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Fotball

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Håndball

Besøksadresse:
Klubbhuset Knutepunktet
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Knudamyrå
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Gautesetehallen
Heddeveien 145
4033 Stavanger

Tlf: 51 80 10 74
Tlf: 936 04 785

(kartlink)

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products