Salangen IF-Turn -Gymnastikk og turn

Om oss

Om oss
RELATERTE DOKUMENTER
Ved skade

Salangen IF Turn er en allsidig og inkluderende klubb!

Vi er en idrettsklubb som baserer oss på gymnastikk og turn, og gir et treningstilbud til en bred aldersgruppe. Fra høsten 2015 har vi fått med oss 2-åringene, og de to eldste partiene har ingen øvre aldersgrense!

Vi er for at alle skal kunne begynne å turne hos oss, og på treningene er et fokus på tumbling, trampett, styrketrening, frittstående og lek. 

Det yngste partiet, 2-5 år, baserer seg mye på lek, og det at barna skal bli kjente og trygge på utstyret, og etterhvert mestre det godt.
1. -3. klasse retter seg mer inn mot selve turndelen, og fra nå vil de ha mulighet til å reise med klubben til stevner rundt om i fylket.
Det året turnerene fyller 11 år kan de være med å konkurrere om de selv ønsker. Partiene 4-6. klasse og junior er konkurranseparti, men turnerene velger selv om de kun vil delta på trening og oppvisninger, eller også være med å konkurrere. 
Dans er for gymnastene fra 6. klasse og oppover. Her er det fokus på bevegelse, dans, løft, pararbeid og styrke.

 

Hvert år deltar vi på Barnekretsturnstevnet (BKTS) med turnere fra 1.-6. klasse. Fokuset her er samhold, hygge og bli kjent med turnere fra andre klubber. Stevnet varer to dager med overnatting. Det er trening, lær på stevnet, mulighet for bading, kino, diskotek (avhengig av arrangør) og på søndagen er det en stor oppvisning med alle klubbene som deltar på stevnet. 
Når turnerene kommer opp i 7. klasse er det voksenkretsturnstevnet, VKTS, som er akuelt. Det er mye av de samme aktivitetene, men mer rettet for de litt eldre gymnastene. De som er med på partiet frittstående vil også ha mulighet til  konkurrere i Gym For Life i løpet av helga.

For gymnastene som konkurrerer reiser vi på 1-2 konkurranser i året. Hovedsakelig er konkurransene i Troms fylke, men noen avholdes også i Narvik.

 

Salangen IF Turn og Gymnastikk
Ringvegen 55
9350 Sjøvegan
Sif.turn@hotmail.com

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift