Viking FK

Kampavvikling i Viking FK 13-19

Kampavvikling i Viking FK 13-19

Kampavvikling i Viking FK barne og ungdomsavdeling , 13-19 år

Dette gjelder for Viking FKs ungdomslag 13-19 (Vikingsaldersbestemte elitelag har egne kriterier)

 

Frem til 13 år vil spilletiden fordeles ganske jevnt på spillerne.

Ifm overgang fra 12-13 årsfotball, vil det skje en omorganisering av kullet, der noen spillere går inn i Viking utviklingsavdeling og de fleste blir værende i Vikings store breddeavdeling. I breddeavdelingen holdes kullet samlet, men det differensieres både i trening og i kamptilbud. For å sikre at alle spiller får oppleve tilstrekkelig mestring og utfordringer, vil det være flyt mellom de forskjellige lagene.

Fra 13 år deles spillerne inn i lag etter følgende kriterier:

 • Høy grad av dedikasjon/motivasjon

 • Høyt ferdighetsnivå, herunder:

 • Teknisk

 • Taktisk

 • Relasjonelt

 • Motoriske/ koordinative ferdigheter

 • God evne til å ta imot læring

 

Spilletid.

Følgende kriterier legges til grunn ved fordeling av spilletid:

 • Treningsoppmøte

 • Holdninger – se Holdning, motivasjon og miljø, kapittel 2 i Sportslig plan

 • Alle spillere i kamptroppen skal spille minimum én omgang av kampen, så fremt de overholder punktene over.

 • Det kan være nødvendig at noen spillere spiller mer enn andre pga kampbildet, ferdigheter og posisjon på banen.

   

Posisjon på banen.

Treneren anbefales å lytte til spillerens ønsker med tanke på posisjon på banen. Det er allikevel alltid treneren som har siste ord, og laget prioriteres fremfor enkeltspilleren.

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift