Nidelv IL

Styret

Styret
Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Vidar Hagen 41 41 94 64 Vidarhagen@live.no
Kasserer Kåre Thingnes 48 95 34 45 kare.thingnes@gmail.com
Sportslig leder Arvid Johnsen 47 75 12 90 arvidjohnsen@hotmail.com
Rekrutteringsansvarlig Randi Seim 47 04 08 14 randiseim@gmail.com
Sekretær Egil Haave 92 83 99 69 Nidelvinnebandy.sekreter@gmail.com
Styremedlem Roger Strand    
Materiell forvalter      
Ungdomsrepresentant Ole Magnus Kojedal 47  6547 20 krhkoje@online.no

 

Nidelv IL

Postboks 5510 Nidarvoll

7480 Trondheim

_________________________________________________

Mål for Nidelv IL:

 Allsidighet          Samhold          Glede          Utviklende

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products