Nidelv IL

Styret

Styret
Leder:

Vidar Andersen

nidelvhandball.leder@gmail.com

976 90 190

Ansvar: 
Styremøter, 
hovedstyret

Kasserer:

 

Mona Skaaraas

 

nidelvhandball.kasserer@gmail.com

Vedrørende dommerkvitteringer bruk: nidelvhandball.dommerbetaling@gmail.com

 

Ansvar: 
Økonomi, 
medlemsregister,
dugnader

Hall-ansvarlig:

 

nidelvhallen@gmail.com

 

Ansvar: 
Nidelvhallen

Material-forvalter:

Annicken Haugen

nidelvhandball.material@gmail.com

481 58 979

Ansvar: 
Drakter, utstyr

Sportslig leder:

Maria Hole-Forsmo

nidelvhandball.sport.leder@gmail.com

928 11 166

Ansvar: 
Sportslig

Regionkontakt:

Leif Johnsen

nidelvhandball.regionskontakt@gmail.com

 

Ansvar:   

Krets/region

Rekrutteringsansv.: Yngve Sommervold

nidelvhandball.rekruttering@gmail.com

918 11 220

Ansvar:

Rekruttering

Sponsor-/dugnad:

Katrine Aarre
 

nidelvhandball.dugnad@gmail.com

 

Ansvar: Sponsor, dugnad

Sekretær/web:

Line Monsen

         

nidelvhandball.sekreter@gmail.com

 

Ansvar:  Sekretær og web

Nidelv IL

Postboks 5510 Nidarvoll

7480 Trondheim

_________________________________________________

Mål for Nidelv IL:

 Allsidighet          Samhold          Glede          Utviklende

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift