Sandane Turn og Idrettslag

Årsmeldingar og planar

Årsmeldingar og planar
STILs årsmelding 2014
Sandane Turn og Idrettslag si årsmelding for 2014.
STILs handlingsplan 2012-16
STILs handlingsplan vedteken på årsmøtet i 2012.

Sandane Turn og Idrettsforening
Postboks 157
Sandane 6821
Post@sandanetil.no

Organisasjonsnummer 971 366 494

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products