Holmen Hockey

Politiattester

Politiattester

Styret i Holmen Hockey avkrever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette ihht kravet fra NIF som trådte i kraft 1. januar 2009.

Ansvarlige for gjennomlesning av attester er Richard Fuglesang og Mads Gabriel Scott.

Les om hvordan du søker her.

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift