Mathopen IL

Politiattest

Politiattest

Bakgrunn

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

For mer info: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Slik foregår prosessen
  1. Før det kan søkes må skjemaet "Bekreftelse på formål" (Last ned skjema her eller i margen til høyre) fylles ut og signeres av idrettslagets ansvarlig (Bjarte Brautaset) for politiattest. (Dette kan sendes elektronisk til bbrautaset@gmail.com). Deretter fyller man inn søknad hos politiet elektronisk.

  2. Politiattest søkes elektronisk hos politiets nettsider: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

  3. Når politiattesten er mottatt skal denne forevises idrettslaget ansvarlig for politiattest (Bjarte Brautaset) som oppdaterer Idrettslagets register.

Ved ytterligere spørsmål eller henvendelser vedrørende politiattest, vennligst kontakt Bjarte Brautaset (mob: 92025272 eller på epost: bbrautaset@gmail.com).

Bjarte Brautaset
- 17.11.2015
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift