Ridabu IL

Kioskvakt

Kioskvakt

Kiosken åpner for fullt 15. mai.

INSTRUKS FOR KIOSKVAKT

Ridabu IL sin kiosk drives på dugnad av foresatte i idrettslaget. Alle spillere er satt opp med vakter gjennom sesongen. Det gis fritak for 2 trener og/eller lagledere fra hvert lag.

Dersom oppsatt dato ikke passer må dette byttes innbyrdes.

Gjeldende liste over hvem som skal delta på kioskdugnad finner du nederst på denne siden. I kiosken ligger også en perm med liste over arbeidsoppgaver. Her skal kioskvakt kvittere for utførte oppgaver etter gjennomført vakt.
 

HENTING OG LEVERING AV PENGER/NØKLER
Nøkler og penger hentes på KIWI før vakta starter og leveres på KIWI igjen samme dag sammen med oppgjør og telleliste. Den første på dugnadslista (gjeldende dag) har ansvaret for å hente nøkler osv. på KIWI. Familie nr. to på lista (gjeldende dag) leverer oppgjør og nøkler tilbake på KIWI. Det er lurt å kontakte familien en skal ha dugnad sammen med deg dagen før vakta starter.
 

BETALING AV DOMMERE
Første års dommere dømmer primært 5er. De betales med kr 100,- + 1 brus. 2dre års dommere som dømmer 5er og 7er fotball lønnes med kr 150,- + 1 brus. Dommere som dømmer 9er fotball (J/G13 2dre. divisjon), og som ikke styres av kretsen, lønnes med kr 200,- + 1 brus.

Dommere som dømmer J/G13 1ste divisjon og eldre er kretsdommere og lønnes etter kretsens bestemmelser. Dommere som lønnes etter kretsens bestemmelser har fått beskjed om at de skal ta med regning med kontonummer, og skal således IKKE lønnes gjennom utbetaling i kiosken. Det ligger Dommerregning NFF 2017 i kiosken som kan leveres ut til dommere som ikke har med ferdig utfylt regning.

Det legges ved bilag i kassa ved utbetaling av godtgjørelse til dommerne. Kvitteringer for utbetalt dommergodtgjørelse ligger i kiosken.

KAKE
Pga hygieniske årsaker blir det ikke vaffelsteking i kiosken i år da vi ikke har fasiliteter til å gjennomføre dette på en hygienisk og trygg måte. Hver familie baker boller, brownies, muffins eller liknende og tar med seg for salg.

ÅPNINGSTIDER
Mandag-torsdag kl.17.00 - 20.00 (22:00 noen dager), eller til all aktivitet på banene er avsluttet.

KLUBBHUS OG GARDEROBENE
Garderobene skal være låst opp senest en time før kamp og låses når siste lag er ute av garderoben.
Klubbhus, garderober og toaletter skal vaskes etter hver vakt. Sjekk også at dommergarderober er i orden. Husk å tømme søppel samt fyll på papir om dette mangler. Søppelposer og papir finnes i kiosken eller i lageret rett til høyre innenfor klubbhusdøra. Utstyr til vask finnes også i lageret. Nøkler til dør finner du på nøkkelknippet. Mangler det papir eller søppelposer må dette skrives på tellelista ved avsluttet vakt.

RYDDING AV ANLEGGET FOR ØVRIG
Gå en runde og plukke søppel i hele anlegget. Særlig viktig å se etter tape osv på kunstgresset. Tømme fulle søppeldunker rundt på banen/klubbhuset, sette i nye sekker og kaste disse i container ved siden av garasjen. Utstyr til vask, søppelsekker, osv finner du i lagerrommet på høyre side når du går inn i klubbhuset.

TELLELISTE
I kiosken ligger det en telleliste som skal fylles ut etter endt vakt. Denne leveres sammen med Kassaoppgjør på KIWI. På bakgrunn av dette vil det bli gjort vurderinger av hva som trenge mht påfylling av varer. Varer som skal fylles på blir sendt med kioskvakten som henter nøkler og kasse før oppstart av vakt. Husk at det kan finnes noen kioskvarer i lagerrommet. Inkluder dette på tellelista.

KASSAOPPGJØR
I kiosken ligger det bilag (en konvolutt med felter for utfylling) for kassaoppgjør kiosk. Denne skal fylles ut og dagens omsetning minus vekslepenger skal legges i konvolutten sammen med dommerbilag. På KIWI vil dette sjekkes (1000 kroner skal ligge igjen som vekslepenger i kassa).

Blir det akutt behov for penger kan det tas kontakt med Unni Dillerud.

Varsle pr. e-post til rune-sla@online.no om at containeren er full, slik at tømming kan bestilles.  

 

Mvh Kioskkomiteen
Unni Dillerud – 970 09 541
Dag Henning Johansen – 411 05 661
Rune Slaatten - 952 51 256

 

TAKK FOR HJELPEN OG LYKKE TIL!

Her finner dere oppsettet for kioskvaktene fremover. Pga at medlemslistene er under revidering kommer det suksessivt flere oppdateringer her når listene er oppdatert.

Uke Dag Fornavn Etternavn Lag Telefon (foresatt)
20 Mandag Sofie Berstad J2004 41362139
20 Mandag Ellinor Bårdseng J2004 95112363
20 Tirsdag Emma Dåsnes J2004 91333587
20 Tirsdag Mia Elise Engebretsen J2004 97541353
20 Onsdag        
20 Onsdag        
20 Torsdag Miriam Oline Hamre Engebretsen J2004 48202763
20 Torsdag Maria Eriksen Gillund J2004 47955851
21 Mandag Sofie Hov Jensen J2004 90730723
21 Mandag Oda Margrethe Lindstad J2004 95203566
21 Tirsdag Sandra Mahmoud J2004 90807380
21 Tirsdag Nini Mauseth J2004 91697430
21 Onsdag Camilla Braaum Melaas J2004 93413949
21 Onsdag Julie Mykleset J2004 93454698
21 Torsdag        
21 Torsdag        
22 Mandag View Onanong Chanin J2004 95491607
22 Mandag Ingeborg Gaalaas Pettersen J2004 48006938
22 Tirsdag Pernille Hamre Svartvadet J2004 95903722
22 Tirsdag Helene Tokstad J2004 99527325
22 Onsdag Amund Tomter Alstad G2004 90936071
22 Onsdag Daniel Berg G2004 92092821
22 Torsdag Dawid Kocian G2004 93931739
22 Torsdag Love Andre Lien G2004 46540314
23 Mandag        
23 Mandag        
23 Tirsdag Christian Bråthen Vold G2004 41576000
23 Tirsdag Isaac Elias Andersen G2004 40209898
23 Onsdag Alisina Bhesodi G2004 97721875
23 Onsdag Kornelius Jonssønn Bråten G2004 47451070
23 Torsdag Adrian Rogstad Dørum G2004 91397226
23 Torsdag Herman Halberg G2004 91997858
24 Mandag Eirik Haraldsen G2004 91118280
24 Mandag Andreas Hermansen G2004 90062048
24 Tirsdag Eivind Jetlund G2004 95962863
24 Tirsdag Magnus Braaum Melaas G2004 93413949
24 Onsdag Finn-Elias Haneberg G2004 97078355
24 Onsdag Patrik Randgaard G2004 99799066
24 Torsdag Simen Senumstad G2004 92421901
24 Torsdag Tobias Nordli Skjelseth G2004 41456030
25 Mandag Didrik Eng Strand G2004 91736799
25 Mandag Markus Stø Volden G2004 90636030
25 Tirsdag Mia Dyrkoren J2006 41741632
25 Tirsdag Ingrid Sofie Weium Glomseth J2006 41203238
25 Onsdag Emma Nyborg Gundersen J2006 90677704
25 Onsdag Somaya Idris J2006 41625447
25 Torsdag Amanda Karlsen J2006 98765803
25 Torsdag Dina Kristiansen J2006 92487204

 

 

                                              
                           Hele laget gjør deg god
Ridabu Fotball
Postboks 9, 2322 Ridabu

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products