Ridabu IL

Kioskvakt

Kioskvakt

Kiosken åpner 21. august.

INSTRUKS FOR KIOSKVAKT

Ridabu IL sin kiosk drives på dugnad av foresatte i idrettslaget. Alle spillere er satt opp med vakter gjennom sesongen. Det gis fritak for 2 trener og/eller lagledere fra hvert lag.

Dersom oppsatt dato ikke passer må dette byttes innbyrdes.

Gjeldende liste over hvem som skal delta på kioskdugnad finner du nederst på denne siden. I kiosken ligger også en perm med liste over arbeidsoppgaver. Her skal kioskvakt kvittere for utførte oppgaver etter gjennomført vakt.
 

HENTING OG LEVERING AV PENGER/NØKLER
Nøkler og penger hentes på KIWI før vakta starter og leveres på KIWI igjen samme dag sammen med oppgjør og telleliste. Den første på dugnadslista (gjeldende dag) har ansvaret for å hente nøkler osv. på KIWI. Familie nr. to på lista (gjeldende dag) leverer oppgjør og nøkler tilbake på KIWI. Det er lurt å kontakte familien en skal ha dugnad sammen med deg dagen før vakta starter.
 

BETALING AV DOMMERE
Første års dommere dømmer primært 5er. De betales med kr 100,- + 1 brus. 2dre års dommere som dømmer 5er og 7er fotball lønnes med kr 150,- + 1 brus. Dommere som dømmer 9er fotball (J/G13 2dre. divisjon), og som ikke styres av kretsen, lønnes med kr 200,- + 1 brus.

Dommere som dømmer J/G13 1ste divisjon og eldre er kretsdommere og lønnes etter kretsens bestemmelser. Dommere som lønnes etter kretsens bestemmelser har fått beskjed om at de skal ta med regning med kontonummer, og skal således IKKE lønnes gjennom utbetaling i kiosken. Det ligger Dommerregning NFF 2017 i kiosken som kan leveres ut til dommere som ikke har med ferdig utfylt regning.

Det legges ved bilag i kassa ved utbetaling av godtgjørelse til dommerne. Kvitteringer for utbetalt dommergodtgjørelse ligger i kiosken.

KAKE
Pga hygieniske årsaker blir det ikke vaffelsteking i kiosken i år da vi ikke har fasiliteter til å gjennomføre dette på en hygienisk og trygg måte. Hver familie baker boller, brownies, muffins eller liknende og tar med seg for salg.

ÅPNINGSTIDER
Mandag-torsdag kl.17.00 - 20.00 (22:00 noen dager), eller til all aktivitet på banene er avsluttet.

KLUBBHUS OG GARDEROBENE
Garderobene skal være låst opp senest en time før kamp og låses når siste lag er ute av garderoben.
Klubbhus, garderober og toaletter skal vaskes etter hver vakt. Sjekk også at dommergarderober er i orden. Husk å tømme søppel samt fyll på papir om dette mangler. Søppelposer og papir finnes i kiosken eller i lageret rett til høyre innenfor klubbhusdøra. Utstyr til vask finnes også i lageret. Nøkler til dør finner du på nøkkelknippet. Mangler det papir eller søppelposer må dette skrives på tellelista ved avsluttet vakt.

RYDDING AV ANLEGGET FOR ØVRIG
Gå en runde og plukke søppel i hele anlegget. Særlig viktig å se etter tape osv på kunstgresset. Tømme fulle søppeldunker rundt på banen/klubbhuset, sette i nye sekker og kaste disse i container ved siden av garasjen. Utstyr til vask, søppelsekker, osv finner du i lagerrommet på høyre side når du går inn i klubbhuset.

TELLELISTE
I kiosken ligger det en telleliste som skal fylles ut etter endt vakt. Denne leveres sammen med Kassaoppgjør på KIWI. På bakgrunn av dette vil det bli gjort vurderinger av hva som trenge mht påfylling av varer. Varer som skal fylles på blir sendt med kioskvakten som henter nøkler og kasse før oppstart av vakt. Husk at det kan finnes noen kioskvarer i lagerrommet. Inkluder dette på tellelista.

KASSAOPPGJØR
I kiosken ligger det bilag (en konvolutt med felter for utfylling) for kassaoppgjør kiosk. Denne skal fylles ut og dagens omsetning minus vekslepenger skal legges i konvolutten sammen med dommerbilag. På KIWI vil dette sjekkes (1000 kroner skal ligge igjen som vekslepenger i kassa).

Blir det akutt behov for penger kan det tas kontakt med Unni Dillerud.

Varsle pr. e-post til rune-sla@online.no om at containeren er full, slik at tømming kan bestilles.  

 

Mvh Kioskkomiteen
Unni Dillerud – 970 09 541
Dag Henning Johansen – 411 05 661
Rune Slaatten - 952 51 256

 

TAKK FOR HJELPEN OG LYKKE TIL!

Her finner dere oppsettet for kioskvaktene fremover.

38 Mandag Parsa Shahedi G2006 92649431
38 Mandag Sverre Smedby G2006 46616837
38 Tirsdag Herman Stranden G2006 99281364
38 Tirsdag Mathias Ødegaard G2006 95055823
38 Onsdag Anna Erlien-Årva J2007 91183636
38 Onsdag Christiane Hermansen J2007 95888606
38 Torsdag Ida Hugubakken J2007 41451452
38 Torsdag Oliver Rogstad Dørum G2008 95744897
39 Mandag Ellen Jenssen J2007 93866029
39 Mandag Alexia Valenzuela J2005 41379092
39 Tirsdag Tuva Mykleset J2007 93454698
39 Tirsdag Eline Østberg J2007 45484312
39 Onsdag Haakon Aalstad G2007 95995331
39 Onsdag Lucas Bakken Bjørseth G2007 99616302
39 Torsdag Tor Even Gihlemoen G2007 91798005
39 Torsdag Sondre Fuhr Joakimsen G2007 45404459
40 Mandag Simen Bosdal Olsen G2007 99507042
40 Mandag Joachim Segovia Taarneby G2007 93627851
40 Tirsdag Odd Martin Messumstad G2007 91895339
40 Tirsdag Victor Kulsaas G2007 99638526
40 Onsdag Kristoffer  Randgaard Sanner G2007 46890601
40 Onsdag Tobias Spangen G2007 41356788
40 Torsdag Storm Sundet Skoglund G2007 91161778
40 Torsdag Magnus Hansen Øverland G2007 99281389

                                              
                           Hele laget gjør deg god
Ridabu Fotball
Postboks 9, 2322 Ridabu

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift