Avaldsnes

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok består av ulike dokumenter, som

 • Klubbens lov
  • Inkl. statutter for tildeling av utmerkelser
 • Organisasjonsplan
  • Instruks for styrer, komiteer, utvalgt og tillitsvalgte
 • Ulike interne instrukser/ retningslinjer
  • Retningslinjer For samarbeid mellom håndball- og fotballavdelingen

  • Retningslinjer for spillere, ledere og trenere ved deltagelse i turneringer/ cuper

   Retningslinjer økonomi for deltagelse på kretslagssamlinger

   Retningslinjer for utstyr til ledere og trenere

   Retningslinjer for deltagelse/påmelding til kurs/ seminarer

   Retningslinjer for fordeling av dugnadsinntekter lag – klubb

   Retningslinjer for sikkerhet ved bruk av svømmebasseng – bading/svømming for idrettskolen

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products