Viking FK

DOMMERE

DOMMERE

Her kan du lese om:

 

​1. Klubbdommere

 
​2. Følgende får dommere fra NFF Rogaland i 2017:
 
3.Spilleregler og retningslinjer - barnefotball (6–12 år)
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#Toppen
 
4. Spilleregler og retningslinjer - ungdomsfotball 13-16 år
 https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---ungdomsfotball-13-16-ar/
 
5. Klubbens dommeransvarlig - jop@viking-fk.no

Dommeransvarlig har ansvaret for alle dommerne i klubben.

Dommeransvarlig har følgende ansvarsområde:

- rekruttere og skolere dommere i klubben vd årlige klubbdommerkurs 

- skape godt dommermiljø i klubben

- følge opp dommerne gjennom sesongen

- oppdatere dommerlistene i klubben og gjøre de lett tilgjengelig på klubbens hjemmeside

- utarbeide handlingsplan og årsplan for dommerteamet

 
_________________________________________
 

1.

KLUBBDOMMER!

 
Mange ungdommer har deltatt på klubbdommerkurs! Se vedlegg for navneliste.
 

Ved gjennomført kurs får ungdommen mulighet til å tjene penger som klubbdommer; dvs få betalt av klubben ved å dømme kamper for klubbens 11-16 års lag. De kan dømme lag som er minimum to år yngre enn deg.

Dommergodtgjørelse:

  • 7èr kamper lønnes med kr 150,-
  • 9/11èr kamper lønnes med kr 200,-

De kan også dømme knottekamper (5-10 år, men det dekkes ikke av klubben. De knottelagene som ønsker å benytte en klubbdommer, ordner opp internt.) 

  • 3èr og 5èr kamper ( knottekamper) lønnes med kr 100,-.

( Turneringer og treningskamper dekkes ikke av klubben.)

Lagleder/oppmann på laget er ansvarlig for å skaffe dommer til alle hjemmekamper . En forelder/foresatt på laget kan selvfølgelig også dømme kamper. NB. Sjekk link for barnefotballregler og ungdomsfotballregler:

http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2015/Barnefotball/regler-bufotball-web.pdf

 

Hvordan betales dommerne?

Vedlagt skjema; klubbdommerregning fylles ut og sendes til jop@viking-fk.no. Det er dommerens ansvar å ha med skjemaet og å sende det inn.

 Om lagleder/oppmann velger å betale ungdommen cash ifm med kamp, fyller han/hun ut skjemaet og fører opp sitt kontonummer på skjemaet.

 

2.

Rogaland fotballkrets har besluttet å sette opp dommere i følgende klasser, 2017:

Menn/kvinner 11 er fotball/ AD 4. div. menn og 2. div. kvinner og oppover

G/J 19 alle divisjoner AD

G 19 Elite

G/J 16 alle divisjoner

G15 Elite/1 divisjon

G/J 14 1 divisjon

G/J 13 (9 er) 1 div.

 

De klasser som ikke er nevnt må selv skaffe dommer. Klubben dekker utgiftene. Dommeregning må fylles ut for at betaling skal skje! Ligger også vedlagt!

DOMMERE 2012 - se vedlegg,  er  dommer som har gjennomført dommerkurs i regi av kretsen og som kan kontaktes ifm dømming av 9èr og 11èr kamper.

De skal ha en godtgjørelse på kr 350,- pr kamp

 

 

 

 

 

 

 

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products