Viking FK

DOMMERE

DOMMERE

Refusjon av dommerregning

Fom 1. september 2017 må følgende rutiner følges ifm refusjon av dommerregning

Fyll ut dommerregning fullstendig. NB. Dato for kampen, hvilke lag som spilte og dommers e-postadresse og kontonummer. For klubbdommere må trener for hjemmelaget signere dommerregningen.

Dommerregningen scannes og sendes inn til e-postadressen under. NB Vedlegget må være i et pdf –format. Eventuelt annen info må skrives i vedlegget. (Tekst i selve mailen blir ikke lest.)

Sendes til epost: mb.15915@xledger.net

Kontakt stine@viking-fk.no ved eventuelle spørsmål.

 

Her er informasjon om følgende:

 

​1. Klubbdommere

 
​2. Følgende får dommere fra NFF Rogaland i 2017:
 
3.Spilleregler og retningslinjer - barnefotball (6–12 år)
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#Toppen
 
4. Spilleregler og retningslinjer - ungdomsfotball 13-16 år
 https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---ungdomsfotball-13-16-ar/
 
5. Klubbens dommeransvarlig - jop@viking-fk.no

Dommeransvarlig har ansvaret for alle dommerne i klubben.

Dommeransvarlig har følgende ansvarsområde:

- rekruttere og skolere dommere i klubben vd årlige klubbdommerkurs 

- skape godt dommermiljø i klubben

- følge opp dommerne gjennom sesongen

- oppdatere dommerlistene i klubben og gjøre de lett tilgjengelig på klubbens hjemmeside

- utarbeide handlingsplan og årsplan for dommerteamet

 
_________________________________________
 

1.

KLUBBDOMMER!

 
Mange ungdommer har deltatt på klubbdommerkurs! Se vedlegg for navneliste.
 

Ved gjennomført kurs får ungdommen mulighet til å tjene penger som klubbdommer; dvs få betalt av klubben ved å dømme kamper for klubbens 11-16 års lag. De kan dømme lag som er minimum to år yngre enn deg.

Dommergodtgjørelse:

  • 7èr kamper lønnes med kr 150,-
  • 9/11èr kamper lønnes med kr 200,-

De kan også dømme knottekamper (5-10 år, men det dekkes ikke av klubben. De knottelagene som ønsker å benytte en klubbdommer, ordner opp internt.) 

  • 3èr og 5èr kamper ( knottekamper) lønnes med kr 100,-.

( Turneringer og treningskamper dekkes ikke av klubben.)

Lagleder/oppmann på laget er ansvarlig for å skaffe dommer til alle hjemmekamper . En forelder/foresatt på laget kan selvfølgelig også dømme kamper. NB. Sjekk link for barnefotballregler og ungdomsfotballregler:

http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2015/Barnefotball/regler-bufotball-web.pdf

 

Hvordan betales dommerne?

Vedlagt skjema; klubbdommerregning fylles ut og sendes til jop@viking-fk.no. Det er dommerens ansvar å ha med skjemaet og å sende det inn.

 Om lagleder/oppmann velger å betale ungdommen cash ifm med kamp, fyller han/hun ut skjemaet og fører opp sitt kontonummer på skjemaet.

 

2.

Rogaland fotballkrets har besluttet å sette opp dommere i følgende klasser, 2017:

Menn/kvinner 11 er fotball/ AD 4. div. menn og 2. div. kvinner og oppover

G/J 19 alle divisjoner AD

G 19 Elite

G/J 16 alle divisjoner

G15 Elite/1 divisjon

G/J 14 1 divisjon

G/J 13 (9 er) 1 div.

 

De klasser som ikke er nevnt må selv skaffe dommer. Klubben dekker utgiftene. Dommeregning må fylles ut for at betaling skal skje! Ligger også vedlagt!

DOMMERE 2012 - se vedlegg,  er  dommer som har gjennomført dommerkurs i regi av kretsen og som kan kontaktes ifm dømming av 9èr og 11èr kamper.

De skal ha en godtgjørelse på kr 350,- pr kamp

 

 

 

 

 

 

 

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift