Forus og Gausel IL

Norges Fotballforbund (NFF) Grunnverdier

Norges Fotballforbund (NFF) Grunnverdier

Norges Fotballforbund (NFF)  Grunnverdier

Norges Fotballforbunds verdigrunnlag er basis for all utvikling av aktiviteter og av organisasjonen. Fotballens verdigrunnlag skal være sentralt og levende, og fungere som et verktøy i hverdagen.

Vår idrett skal være åpen og inkluderende! Trivsel og glede skal prege samholdet og fellesskapet i alle ledd og på alle nivåer i FGI.

  • Alle skal kunne få et tilbud tilpasset: eget ferdighetsnivå, egne ønsker, egne ambisjoner og eget behov

  • Ingen skal stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder, seksuell legning eller av andre grunner.

  • Vi ønsker at våre aktiviteter og organisasjonen skal være bygget på verdier som: Respekt – Toleranse – Likeverd – Menneskeverd

Organisasjonen vår skal preges av: Ærlighet – Åpenhet – Demokrati - Frivillighet

Forus og Gausel
Idrettslag

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Fotball

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Håndball

Besøksadresse:
Klubbhuset Knutepunktet
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Knudamyrå
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Gautesetehallen
Heddeveien 145
4033 Stavanger

Tlf: 51 80 10 74
Tlf: 936 04 785

(kartlink)

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift