Ullensaker/Kisa IL

Politiattester

Politiattester

Krav om politiattest i Ullensaker/Kisa Idrettslag

 
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.


 I Ullensaker/Kisa Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte: 
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Denne skal fornyes hvert 3. år.

Dette gjøres i samråd med:
Morten Grefsrud
i Ullensaker/Kisa Håndball
e-post: morten@grefsrud.net
telefon: 904 09 292

eller stedfortreder:
May-Kristin Vesteng
Administrasjonskoordinator Ullensaker/Kisa Håndball
e-post: maya.vesteng@ullkisahandball.no 
telefon: 926 15 700 

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. 

Mer informasjon om politiattest i idretten finnes her


Ullensaker / Kisa Idrettslag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, skal vedlegges søknaden og mottas ifra klubbens representant ved forespørsel.

Elektronisk søknad kan sender inn her
 
Med vennlig hilsen
Styret i Ullensaker/Kisa Idrettslag

 

Ull/Kisa IL
Postadresse: Postboks 166, 2051 JESSHEIM
www.ullkisa.no

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift