FK Fauske Sprint

Etikkdokument

Etikkdokument

Fauske/Sprints styre vedtok i 2014 et etikkdokument som alle personer med roller i klubben skal gjøres kjent med. Skjemaet finner dere vedlagt her

FK Fauske Sprint

Postboks 142

8201, Fauske

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products