Ullensaker/Kisa IL

Styret

Styret
         
Hovedstyret i Ull/Kisa IL 2016:      
         
Funksjon Enhet Navn Telefon E-post
Leder Ull/Kisa IL,   arbeidsutvalg Ole Kristian Wiig  909 11 522 okwiig@hotmail.com 
Nestleder Ull/Kisa IL,   arbeidsutvalg Tove Irene Jonas 924 01 016 tove.irene.jonas@bisnode.no   
Styremedlem Ull/Kisa IL,   arbeidsutvalg Torbjørn Liestøl  928 40 458 tliestol@me.com
Styremedlem Ull/Kisa IL,   arbeidsutvalg Nina Dønnum  930 84 083 ninadonnum@gmail.com  
Styremedlem Ull/Kisa IL,   arbeidsutvalg Egil-Andre Aas  928 40 455 eaa@nof.no 
Varamedlem Ull/Kisa IL,   arbeidsutvalg      
Leder Idrettsskolen Ull/Kisa IL    Idrettsskolen Bjørnar Getz 488 90 001 bjgetz@icloud.com
Leder Innebandy Ull/Kisa IL    Innebandy Frank Danielsen  480 11 345 frdanielsen@gmail.com 
Leder fotball Ull/Kisa IL    Fotball Viggo Rogne  952 10 350 viggo.rogne@coop.no 
Leder Friidrett Ull/Kisa IL    Friidrett Bodil A. Svinø  482 61 363 bodilasvino@gmail.com 
Leder Håndball Ull/Kisa IL    Håndball Lars Martin Ophus  971 45 898 lars.ophus@gmail.com 
         

 

Ull/Kisa IL
Postadresse: Postboks 166, 2051 JESSHEIM
www.ullkisa.no

©2016 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products