Aksla IL

Økonomihåndbok

Økonomihåndbok

Styret i Aksla IL har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi, og denne Økonomihåndboken bidrar til at vi  har gode rutiner for alt som har med økonomi å gjøre i klubben. Dette gir ett godt grunnlag for løpende styrearbeid og forsvarlig økonomistyring i idrettslaget.

Klubbens overodnede økonomiske prinsipp er at drift og investeringer skal være selvfinansert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.

Økonomihåndboken inneholder beskrivelse av gjeldende økonomiske og administrative rutiner for Aksla  Idrettslag. Økonomihåndboken skal brukes som oppslagsverk for samtlige personer som er involvert i Aksla IL når det gjelder økonomiske rutiner.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift