Viking FK

VIKINGHALLEN

VIKINGHALLEN

VIKINGHALLEN

- en flerbrukshall

- en fotballhall

- klasserom og møterom

- kiosk og kantine

- treningsrom

Vikinghallen disponeres av St Svithun videregående skole på dagtid, av kommunen ( en ettermiddag/kveld i fotballhallen og opp mot 100% ettermiddag/kveld/helg i flerbrukshalllen) og Viking FK. 

Åpningstider VIKINGHALLEN:

Mandag-fredag  08.00-22.00

Lørdag               09.00-19.00

Søndag              09.00-21.00

Trykk på link under for å se når det er organisert trening i Vikinghallen.

https://194.19.28.145/Static/Time/StaticDay.aspx?key=20706B0B-D234-48A6-A57E-CDF8E32F1AE6

Når det er ledig tid er det mulig å ha egentrening. Det gjelder for Vikingspillere og andre barn og unge. Se under for hallregler:

Våre hallvakter vil se til at at dette overholdes.

VIKINGHALLEN

Hallregler

Alle brukere av Vikinghallen må følge hallreglene.

Hallvaktene vil se til at hallreglene overholdes og har myndighet til å utvise de som ikke følger reglene.

 Vikinghallen skal være en trygg og god arena der barn og ungdom kan trene. Hallen skal benyttes til trening; organisert eller egentrening. Vikinghallen er ikke et klubblokale. Dvs ikke et oppholdssted utenom trening.

Både flerbrukshallen og fotballhallen kan brukes til egentrening når det ikke er organisert trening. Se under for retningslinjer f

Ved å gå inn på www.viking-ungdom.no – HOVEDMENY-VIKINGHALLEN, kan man få en oversikt over oppsatte treningstider i fotballhallen. Klubben vil prøve å legge ut informasjon om det er annen aktivitet i fotballhallen utenom oppsatte treningstider.

Informasjon om treningstider i flerbrukshallen kan man finne på https://aktivby.stavanger.kommune.no

 

  • Er det organisert trening og god plass, kan man ved å spørre treneren høflig, evt  få bruke areal.
  • Eldre spillere må vise hensyn til de yngre og det er ikke lov å skyve yngre spillere vekk til sin fordel.
  • Det er ikke tillatt med mat i treningslokalene (fotballhall, treningsrommet eller flerbrukshallen)
  • Det er ikke tillatt med røyk eller snus i treningslokalene
  • Det er ikke tillatt med sykler, sparkesykler osv inn i hallene
  • Det er ikke lov med dyr inn i hallene
  • Alle må rydde etter seg;
  • Alt utstyr må på plass
  • Mål må settes langs langsiden mot Madlaveien
  • Garderober må sopes og alt søppel må i bossdunk

KONTAKTPERSON: christer@viking-fk.no

 

Bruk av treningsrom:

Aldersgrense: 16 år.

Alle trener på eget ansvar.

Treningsrommet disponeres av St Svithun videregående skole og Viking FK. Etter skoleslutt må alle som skal inn i treningsrommet henvende seg til hallvakten for registrering. Skolebevis eller Viking medlemskort må fremvises. Alle brukere må ta ansvar for å holde rommet ryddig.

 

 

Retningslinjer for trening i Vikinghallen.

For å sikre gode treningsforhold i Vikinghallen, er det nødvendig med noen retningslinjer.

Disse retningslinjene ber vi trenere informere videre om til både spillere og foreldre/foresatte.

1.      Uorganisert trening kan kun skje på ledig bane

2.      Hvis det IKKE er ledig bane, er det mulig å henvende seg til treneren for å be om lov til å bruke en del av deres bane. Dvs at INGEN skal ta seg til rette i andres treningstid. Vi oppfordrer trenere om å gi beskjed til de spillerne som tar seg til rette i andres treningstid; om å forlate banen. Dette er viktig for å endre en noe uheldig kultur som er i ferd med å sette seg. Viking FK ønsker at alle skal vise hverandre RESPEKT!

3.      Lag som kommer til trening, bes om å vise hensyn til lag som trener. Dvs.: Hold spillerne unna banen til nytt lag overtar banen.

4.      Rydding av banen (kjegler, små mål, tøy, drikkeflasker, m.m.) skal være ferdig FØR egen treningstid er avsluttet.

5.      Spillere, trener og foreldre skal videre forlate banen i tide slik at neste lag kan starte treningen presis på oppsatt tidspunkt.

6.      Alt utstyr som benyttes må tas av banen etter bruk med mindre neste lag samtykker i at det blir stående.

7.      Siste lag rydder alltid alt utstyr av banen.

8.      Sørg for at det ser ryddig og fint ut etter treningen. Bruk søppelbøttene!

9.      Treningsrommet kan kun benyttes av spillere over 16 år. NB: Alle spillere som bruker treningsrommet (kun Vikingspillere over 16 år og elever på St. Svithun vgs ) MÅ registrere seg hos hallvakten. Viking medlemskort eller St. Svithun vgs skolebevis må fremvises.

 

                  GOD TRENING!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift