Grüner Fotball IL

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok - Sånn gjør vi det i Grüner Fotball

 

Innhold:

 1. Regelverk
  • Vedtekter
  • Ordensregler
  • Spilleravtale
  • Regler for hospitering
 2. Trenerveiledninger
  • Egentrening
  • Valg av formasjon
  • Treningshåndbok
  • Øvelsesbank

 

 

 

Grüner Fotball– hvit og lilla

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products