Ullevål IL

Politiattest

Politiattest

 

Politiattest for tillitsvalgte i Turnavdelingen

Krav om politiattest i Ullevål Idrettslag - Turnavdelingen

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

I Turnavdelingen i Ullevål IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med Lili Møller; e-post: lili.moller@uil.no, telefon: 905 51 553.

Turnavdelingen's representant har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger vedkommende får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søker laster ned søknaden på dette nettstedet: http://www.idrett.no/tema/politiattest/sider/politiattest.aspx

Fyll deretter inn nødvendig informasjon og signer søknaden. Send (eller lever) søknaden til til Lili Møller, Langlia 9, 0854 Oslo. Send eller lever alltid originalen.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Lili Møller. 
Ullevål IL - Turnavdelingen skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Turnavdelingen

Ullevål IL  

 

 

17.12.2013 20:00

 

Bergbanen

Kaj Munks vei 7

0855 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift