Byåsen idrettslag

HALLFORDELING 16/17

HALLFORDELING 16/17

Hallfordeling (gym.saler)  mellom avdelingene for sesongen 2016-2017 finner du her. (justert 30.08.2016)

Idrettsrådets retningslinjer for halltid finner du her

Branninstruks Stavset skole her. 

Retningslinjer for leie av Stavset skole her.

Reglement for utleie av gym.saler i Trondheim kommune her.

Leieavtale med Stavset skole her.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products